Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

Intoducere

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) este o tulburare de neurodezvoltare si este definit prin deficit de atentie si hiperactivitate. ADHD este astazi una dintre cele mai studiate si controversate tulburari in dezvoltarea copilului.

In diagnosticarea ADHD, ultimele recomandari ale Academiei Americane de Pediatrie sunt ca medicul sa tina cont in primul rand de aprecierile parintilor, ale psihologilor școlari si ale cadrelor didactice si mai putin de testele psihometrice utilizate pana in present.

 Nevoia copiilor din comunități defavorizate de educație remedială

Conform raportului de analiză a nevoilor copiilor din comunități defavorizate se identifică:

§  nivel socio-economic scăzut, resurse insuficiente;

§  acces redus la cunoștințe și surse de informare;

§  nivelul scăzut de educație al părinților;

§  lipsa posibilității părinţilor de ai sprijini pe copii la sarcinile școlare;

§  plecarea părinților în străinătate și lăsare lor în grija altor persoane;

§  risc de eşec şcolar;

§  risc de absenteism și abandon scolar.

Fiecare dintre noi, indiferent de profesia pe care o avem, simțim nevoia de a avea un mentor și a de a intra într-o relație de mentorat.

Mentorii eficienți demonstrează flexibilitate și își aleg rolul în funcție de nevoile noului profesor. Indiferent de tipul de relație care se construiește, un lucru este sigur, încrederea și relațiile de comunicare sunt esențiale pentru dezvoltarea oricărei relații mentor –profesor debutant. În activitatea de mentorat se creionează o serie d calități și atitudini:

Ce este hărțuirea (bullyingul)?

Bullyingul (din englezescul „to bully“), înseamnă a tiraniza, a intimida și nu se referă doar la agresiuni de natură fizică. Agresiunile psihologice – a pune porecle, a amenința, a umili, a jigni – sunt forme extrem de răspândite, atât în viața reală, cât și în mediul virtual (cyberbullying) și sunt omniprezente, din păcate, în mediul școlar.

Bullying reprezintă o formă de abuz emoţional şi fizic, care are trei caracteristici:

·        Este intenţionat – agresorul are intenţia să rănească pe cineva;

·        Se repetă – aceeaşi persoană este rănită mereu;

Fisa destinată studiului individualitătii elevului privită in interdependenta factorilor în care se integrează poate fi definită ca un document cu valente practice care permite desfăsurarea unei actiuni programate, în scopul desăvîrsirii personalitătii elevului prin intermediul procesului de invătămînt. Eficienta nu trebuie căutată în valoarea analizei psihologice sau pedagogice efectuate, ci în rolul ei de factor dinamizant al procesului de învătămînt.