Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi anume :

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual

Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire asistată pe calculator prezintă avantaje şi dezavantaje.

Introducere

          În seminariile susținute în cadrul Proiectului, în județul Giurgiu, m-am întâlnit frecvent cu cadre didactice care doresc să se pregătească pentru a lucra în sistemul incluziv, dar cărora nu le este clar ce tip de resurse (materiale, umane etc) pot accesa spre a le fi sprijin în procesul educative.

În condițiile în care profesorul de sprijin (trimis de CJRAE doar pentru copiii care dispun certificate de integrare în  grad de handicap) și a cărui normă este prea mare pentru a putea face față cu succes în încercarea de a sprijini copilul cu CES, cred că este oportun să explic conceptul de shadow.

Pentru că viața este nu doar despre ceea ce cunoștem/înțelegem logic, ci și despre relaționare, rezolvare de probleme emoționale, suport oferit celui în nevoie, cunoașterea propriilor puncte forte și a limitelor, reziliență, avem nevoie și de dezvoltarea componentei emoționale a inteligenței la elevii noștri, dacă dorim ca ei să poată fi realmente adaptați vieții.

Acest material dorește să vă arate ce este inteligența emoțională, cum operează ea, dar și să vă ofere câteva instrumente/tehnici de a o dezvolta la elevii dvs.

– exemplu-

INTRODUCERE

În cazul copiilor cu CES, predarea materiei frontal, așa cum se întâmplă la elevii tipici, nu poate fi eficientă. Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de kinetoteraăie, în cazul în care au și  tulburări motorii.

Programul de interventie personalizat este un instrument de planificare si coordonare, parte componenta a planului de servicii.

Programul de interventie personalizat este un instrument de lucru permanent, pentru unul sau mai multi membri ai echipei interdisciplinare care isi coordoneaza interventiile in directia realizarii scopurilor stabilite in planul de servicii pentru copilul si familia sa.

El trebuie să pornească de la evaluarea situației elevului, de la ceea ce poate face/respectiv ceea ce nu poate face într-un anumit domeniu și să își propună niște obiective realiste, care să nu demotiveze (nici elevul, nici cadrul didactic) și care să ghideze predarea.

Introducere

Într-o lume în care schimbările (de paradigmă, de tehnologie etc) sunt tot mai rapide și orice informație este ușor accesibilă prin navigarea pe net, provocarea educației nu o constituie atât transmiterea cunoștințelor către elevi, ci dezvoltarea capacității lor de a organiza aceste cunoștințe, de a opera cu ele, de a găsi noi întrebuințări, de a face legături între domenii.

Pentru aceasta, baza nu va mai fi memoria (deși ea continuă să fie un proces psihologic foarte important), ci gândirea flexibilă, imaginația și creativitatea.

Problema stimulării creativității, însă, deși nu este nouă între preocupările psihologiei, nu pare a-și găsi locul în demersurile metodice ale dascălilor. Evident, există și excepții, sunt profesori care prin modalitățile de predare-evaluare încearcă să mute accentul pe crearea acestor tipuri de abilități.