Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

Ce este o școală incluzivă?

Spre deosebire de INTEGRARE, concept care are la bază un alt tip de filosofie, în care elevul cu disabilități sau membru al unui grup vulnerabil reprezintă o problemă pe care sistemul școlar este chemat să o rezolve, INCLUZIUNEA consideră că sistemul de învățământ este problema și el trebuie adaptat și flexibilizat astfel încât să răspundă nevoilor diverse ale elevilor.

           Educaţia integrată se referă la includerea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe educative speciale CES, pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora.