Fiecare dintre noi, indiferent de profesia pe care o avem, simțim nevoia de a avea un mentor și a de a intra într-o relație de mentorat.

Mentorii eficienți demonstrează flexibilitate și își aleg rolul în funcție de nevoile noului profesor. Indiferent de tipul de relație care se construiește, un lucru este sigur, încrederea și relațiile de comunicare sunt esențiale pentru dezvoltarea oricărei relații mentor –profesor debutant. În activitatea de mentorat se creionează o serie d calități și atitudini:

 

¤ Mentorii trebuie să fie lideri de echipă.

¤ Mentorii trebuie să aibă o atitudine pozitivă față de școală și colegii lor. De asemenea, ei ar trebui să fie orientați spre oameni, să aibă bune abilități interpersonale, să fie flexibili și să fie bine apreciați de colegii lor. Ei ar trebui, de asemenea, să fie dispuși să împărtășească expertiza lor cu ceilalți.

¤ Mentorii trebuie să fie încrezători și să aibă grijă de oameni. Mentorii ar trebui să fie calzi și grijulii, capabili să-și manifeste un interes personal pentru protejarea lor. Mentorii trebuie să aibă înaltă stimă de sine și să fie sensibili la nevoile altora.

¤ Mentorii ar trebui să se angajeze în mod regulat în activități care promovează creșterea lor profesională, cum ar fi ateliere, seminarii, conferințe și cursuri postuniversitare. Aceștia ar trebui să fie informați cu privire la cercetarea actuală privind predarea și învățarea.

¤ Activitatea mentorului trebuie să urmeze un demers structurat și obiectiv, bazat pe obiective definite dezvoltate împreună cu noul profesor și abordând aspecte specifice ale dezvoltării cadrelor didactice.

¤ Mentorul are o atitudine de susținere și favorizantă în promovarea unei comunități de învățare colegială și colaborativă în cadrul școlii, care susține dezvoltarea profesională și construiește o capacitate profesională dar și practici diferențiate și adaptate la nevoile de învățare ale noului profesor și la pregătirea acestuia.Un mentor trebuie să aibă cunoștințele, calitățile personale și aptitudinile necesare pentru a răspunde nevoilor cadrelor didactice debutante și de a crea o relație colegială care să stimuleze în mod pozitiv pe cel mentorat. Fiind un model de personalitate umană şi de comportament profesional, profesorul mentor dispune de un ansamblu de calități care îl deosebeşte de ceilalţi colegi din respectiva comunitate de practică. Profesorul mentor foloseşte metode diverse şi eficiente de comunicare, este sursă de informaţii, asigură coeziunea grupului, comunică informaţii specifice activităţii pedagogice, utilizează feed-back-ul în comunicare, identifică sursele potenţiale de disfuncţionalitate. Pentru ca toți acești factori să funcționeze mentoratul educaţional presupune o relație bazată pe încredere, profesionalism şi deschidere între mentor şi profesorul debutant (Hossu, C.I., 2017)

„Mentorabilul”, beneficiarul mentoratului

Relaţia de mentorat împlineşte nevoia umană de relaţionare: cere ajutor, foloseşte ajutorul primit, apreciază ajutorul oferit şi apoi dă –l mai departe.

Activitatea de mentorat poate fi asimilată transmiterii intergeneraţionale a înţelepciunii, a patrimoniului intangibil de atitudini, abilităţi şi tehnici de a-i învăţa pe ceilalţi, de a-i forma. În viaţa fiecăruia, la un moment dat, au existat – nu ca parte a unui program formal de mentorat, numeroase persoane-mentor care ne-au marcat profund evoluţia profesională şi devenirea personală, persoane care ne-au oferit cu generozitate consiliere şi sprijin de-a lungul primilor ani de carieră. Uneori ne întrebăm cărui fapt datorăm şansa nesperată de a merita atenţia şi grija care ne-a fost arătată, de care am beneficiat. E posibil ca, fără să ne fi dat seama, să fi aplicat anume strategii care i-au atras pe aceşti mentori-benevoli?

Unii autori (Popescu, M.A. et.all, 2014) au conturat şapte abilităţi/ strategii ale mentorabilului pentru a beneficia de o relaţie de mentorat eficientă şi benefică pentru cariera sa. Este extrem de important să poţi convinge un mentor să investească în tine timp, speranţe şi încredere. Cei care conştientizează importanţa unei relaţii eficiente de mentorat ar trebui să aibă în vedere modalităţile de abordare a mentorului pe baza a ceea ce consideră ei că i-ar putea atrage pe aceştia să-i sprijine şi să le ofere consiliere, îndrumare şi ajutor. Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea consecventă a prevederilor codului etic în toate aspectele activităţii, respectarea deontologiei profesionale şi a confidenţialităţii este de asemenea esenţială pentru asigurarea succesului unei relaţii de mentorat.

1.                       Dezvoltă-ţi capacitatea de discernământ

·Fii atras de înţelepciunea autentică.

·Fii curios cu privire la experienţele şi opiniile celorlalţi.

2.                       Defineşte-ţi criteriile de selectare a mentorului optim pentru tine

· Caută cele mai interesante persoane în fiecare școală în care intri, în cancelarie.

· Stabileşte legături cu persoanele care sunt diferite faţă de tine și care îţi vor putea îmbunătăţi gradul de cunoaştere, de conştientizare, abilităţile şi reţeaua de comunicare (legături, conexiuni).

3.                       Fii curajos şi pro-activ

· Doreşte-ţi ceva! Defineşte clar ce anume.

· Asumă – ţi riscul de a adresa întrebări oamenilor de succes în fiecare etapă a vieţii tale.

· Dacă consideri necesar, solicită ajutor şi sprijin. Pune multe întrebări – chiar şi pe acelea care pot părea naive.

· Împărtăşeşte-ţi opiniile cu sinceritate - propriile vise, aspiraţii, scopuri, îngrijorări.

4.                       Cultivă-şi abilităţile sociale, pe cele de comunicare şi relaţionare

· Cultivarea relaţiilor, a încrederii, este esenţială.

· Gestionarea cu discernământ a încrederii în propria persoană şi îmbinarea acesteia cu o atitudine respectoasă faţă de mentor. Cunoaşte-ţi limitele şi respectă-le: nu profita de timpul şi resursele mentorului.

· Fii atent la stilul şi personalitatea mentorului şi a ta însuţi/însăşi.

· Ţine legătura cu mentorul şi arată respect pentru generozitatea mentorului.

5.                       Munceşte mult şi serios, urmărind să excelezi, vizând performanţa

· Remarcă-te prin productivitate. Fii conştiincios, punctual, munceşte mai mult decât strictul necesar, implică-te serios şi cu dedicare, pregăteşte-te continuu, demonstrează-ţi competenţa.

· Exersează-ţi propria grilă de control a calităţii.

· Fii de ajutor, fă-te util. Străduieşte-te ca activitatea ta să producă o schimbare în bine la nivelul la care lucrezi. Preia iniţiativa atunci când consideri oportun.

· Toţi cei care au fost „adoptaţi” de mari mentori s-au remarcat prin calitatea muncii prestate.

6.                       Demonstrează-ţi pasiunea de a învăţa

· Arătând o permanentă sete de a învăţa, stimulaţi bunăvoinţa mentorilor de a vă sprijini şi ajuta.

· Solicită cu regularitate feedback asupra activităţii tale. Asumă-ţi riscul de a întreba ce poți îmbunătăți.

·Solicită ajutor şi pune întrebări – chiar dacă pe moment poţi părea naiv. Dacă ai formulat o întrebare, atunci ascultă răspunsul înainte de a povesti cum ai rezolvat tu problema/cum ai abordat situaţia. În caz contrar s-ar putea crede că-ţi dai importanţă, nu că doreşti să înveţi efectiv ceva. Uneori e greu şi să formulezi întrebarea. În acest caz recunoşti simplu: ”nici nu ştiu ce ar trebui să întreb mai întâi. Spuneţi-mi ce consideraţi că ar trebui să ştiu în privinţa...”. Onestitatea este elementul de bază în consolidarea unei relaţii de mentorat eficiente.

7.     Cultivă şi menţine relaţii colegiale cu mentorul

· Căutaţi ocazii de adezvolta relaţii de reciprocitate.

· Recunoaşteţi meritele mentorului şi oferiţi sprijin. Oferiţi recunoaştere pentru efortul depus de mentor (puteţi scrie un e-mail sau o scrisoare către director/responsabilul de program de mentorat prin care să evidenţiaţi calitatea activităţii mentorului, un e-mail de mulţumire către mentor, puteţi să – l recomandaţi altor tineri care caută un mentor eficient).Chiar dacă nu mai aveţi nevoie de mentor/programul de mentorat s-a încheiat din punct de vedere formal, puteţi menţine legătura cu mentorul dumneavoastră prin reţelele profesionale, puteţi dezvolta proiecte şi alte tipuri de colaborări. Relaţia de mentorat este simbiotică şi poate fi privită ca un angajament, ce se poate transforma gradual în prietenie, sau în colaborare activă pe plan profesional.

Caracteristicile şi principiile prezentate anterior se regăsesc atât în procesul mentoral pe orizonatală (profesor mentor- profesor mentorabil/debutant), cât şi pe verticală (profesor-elev/student).

Deoarece astăzi este recunoscut rolul mentoratului educaţional, au fost concepute o serie de strategii de implementare a unor programe mentorale la nivelul instituţiilor de învăţământ românesc (vezi. Popescu, M.A. et all., 2014

Bibliografie

1. Andreescu, Magda Cornelia et.all. (2014). Manualul mentorului, Iaşi: Editura Spiru Haret.

2. Buell, Cindy. (2004), Models of mentoring in communication, Communication Education, Volume 53, 2004 - Issue 1

3. f.a., Mentorul- cum te ajută să-ţi creşti încrederea în forţele proprii, în Revista Unica pe 23 ianuarie 2012 (https://www.unica.ro/cariera/inteleptul-de-serviciu-16093)

4. Hossu, Cristina Ioana. (2017), Atributele profesorului mentor: https://www.isjsalaj.ro/red/resurse/liceal_postliceal/limba_si_comunicare/02-05-2018-Nivel-Liceal-Aria-Limba-si-Comunicare-Engleza-Referat-Mentor.pdf

5. Popescu, Mădălina Adriana et.all. (2014), Strategie de implementare a unui program de mentorat la nivel instituţional, Râmnicu Vâlcea: Asociaţia „Pentru Viitor” (http://www.ccdvl.ro/images/docs/AN_SCOLAR_2013_2014/Strategie_de_implementare_a_unui_program_de_mentorat_la_nivel_institutional.pdf)

6. Trăistaru, Maria. (2019), Rolul mentorului în învăţământul preşcolar românesc:

https://iteach.ro/pg/blog/maria.traistaru/read/84974/rolul-profesorului-mentor-in-invatamantul-prescolar-romanesc