Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

            Învăţarea la distanţă poate fi:

-          Asincronă ( Grup pe pagina Facebook, WhatsApp, gmail, e-mail, telefon, viber etc. );

-          Sincronă, on-line, atrage atenţia asupra numărului de participanţi (ZOOM, Google Meet, Skype, Adobe Connect, Viber);

-          Mixtă- combinăm activitățile alese în predarea sincronă cu cea asincronă utilizând un set de instrumente digitale Web.

hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul şi portofoliul

Cum evaluăm?

Pentru a identifica răspunsuri adecvate la această întrebare este necesar să ne orientăm reflecţia asupra metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pe care le valorificăm în cadrul demersului evaluativ, astfel încât şi acesta (nu numai actul predării şi al învăţării) să se poată caracteriza prin atributele: atractiv, incitant, stimulativ, eficient.

Lucrările de specialitate, studiile în domeniu  (I.T. Radu, 2000; G. Meyer, 2000; A. Stoica, 2001; D. Ungureanu, 2001; C. Cucoş, 2008; M. Manolescu, 2002, 2005; X. Roegiers, 2004; C.L. Oprea, 2006 etc.) propun un inventar diversificat de metode moderne de evaluare, fără nicio intenţie însă de a elimina din aria metodologică a evaluării metodele tradiţionale, clasice.  Selecţia în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile moderne de evaluare include: hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul şi portofoliul.

Introducere

Atâta timp cât suntem în deplinătatea funcționării noastre fizice și psihice, tindem să privim acest lucru ca fiind de la sine înțeles. Privirea noastră zăbovește uneori, superficial, asupra  celor cu disabilități, în cel mai bun caz cu milă și înțelegere, în alte cazuri însă, cu dispreț sau chiar oroare. Întoarcem capul, ne îndepărtăm de cei mai puțin norocoși, ca și cum o parte din disabilitatea lor ni s-ar putea transmite.

Uităm, de cele mai multe ori, faptul că aceste persoane au de dus, în afara inconvenientelor produse de disabilitate și privirea noastră, șoaptele sau chiar vorbele rostite cu voce tare, vorbe care rănesc, stigma care-i însoțește pretutindeni, în ciuda a ceea ce este polliticaly correct.

Ce este funcționarea executivă și de ce este importantă pentru învățare?

Sintagma funcționare executive/funcții executive din neuroștiințe este destul de familiar psihologilor, dar prea puțin cunoscută de către dascăli.

Pentru a da un exemplu la îndemână, funcțiile executive se aseamănă cu funcțiile managerului unei organizații – acestea sunt definite în teoria managementului ca fiind funcții de organizare, planificare, monitorizare, evaluare, găsirea strategiei optime pentru o activitate oarecare.

 Introducere

         Evident, au existat întotdeauna copii cărora nu le-a plăcut școala și care au prezentat refuz școlar. Cauzele refeuzului pot fi multiple, de la atitudini negative preluate din mediul familial, la o slabă integrare în grupul de covârstnici (eventual, însoțită de bullying), de la frica de evaluare, la incapacitatea cognitive (uneori nedepistată) de a face față cerințelor mediului școlar.

În materialul de față, însă, facem distincție între un simplu refuz școlar și ceea ce se numește Fobie, adică o reacție având o anumită intensitate, anvergură, frecvență, astfel încât să putem vorbi de un nivel clinic de manifestare. Ne aflăm cu fobia școlară pe tărâmul psihopatologiei.