În procesul didactic desfăşurat online, cadrele didactice vor avea în vedere, următoarele aspecte:

 • Concentrați-vă pe pedagogie și doar apoi pe tehnologie!
 • Stabiliți aceleași reguli ca și în instruirea tradițională (orar, disciplină, prezență, reguli!
 • Profitați și puneți accent pe interactivitate!
 • Structurați prezentările: în instruirea online, elevii mai mult citesc și mai puțin ascultă!
 • Planificați și structurați lecția (evocare, prelegere, lucru indiviual, reflecție)!
 • Faceți rezumate săptămânale (principiu: un pas înapoi, doi pași înainte)!
 • Utilizați prelegeri preînregistrate scurte (max 15 min)!
 • Conectați-vă la comunități profesionale digitale!
 • Utilizați opțiunile Tablă interactivă și Partajarea ecranului!
 • Utilizați opțiunile de votare (voting) sau sondaje ale softurilor!
 • Invitați și răspundeți la întrebări (utilizând chat-ul)!
 • Diversificați tipurile de resurse educaționale!
 • Păstrați/respectați starea de bine a elevului!

Profesorii au deja o bogată experiență de lucru cu resursele electronice. Majoritatea materialelor cu destinație didactică și educațională se nasc digital deja. Din perspectivă legală, dincolo de profesie și zona ocupațională, toți suntem niște creatori. Expresiile tangibile ale gândurilor și ale cunoașterii sunt obiectul protecției legale, transferându-se astfel responsabilitatea deplină asupra formei, calității și utilității operelor pe care le creăm.

Declarația UNESCO de la Paris din 2012 definește Resursele Educaționale Deschise (RED): materiale educaționale, de învățare și cercetare în orice media - digital sau nu - care sunt în domeniul public și care poartă o licență deschisă care permite acces fără costuri, utilizarea, adaptarea și redistribuirea făcută de alții cu restricții limitate sau fără niciuna.

UNESCO propune chiar și un logo, care poate fi descărcat de la următorul link dedicat RED-urilor (Open Educational Resources) https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer.

Definiția Resurselor Educaționale Deschise reiterează conceptele pe care deja le-am evocat ca premise de înțelegere a acesteia. Resursele Educaționale Deschise, prescurtare din acest moment RED, poartă chiar în denumirea lor cele mai importante concepte de ghidaj, pornind de la natura lor (resurse) până la încadrarea și comportamentul exercitat în condițiile legilor arondate drepturilor de autor.

În contextul licențelor deschise folosite pentru RED-uri, chiar creatorii suitei de licențe Creative Commons și-au exprimat interesul în promovarea RED-urilor și au propus o definiție care merită luată în considerare din perspectiva legăturii strânse între resurse și mecanismul legal necesar pentru a le deschide.

Resursele Educaționale Deschise (RED) sunt materiale de învățare, predare și cercetare aflate în orice mediu aparținând domeniului public sau care au fost difuzate cu o licență deschisă care nu are asociat niciun cost de acces, utilizare, adaptare și redistribuție pentru ceilalți (https://creativecommons.org/about/program-areas/education-oer/).

Indiferent de faptul că aceste resurse sunt arondate scopurilor de învățare, natura lor nu le diferențiază de restul. O parte dintre acestea constituie date de lucru sau chiar servesc drept date în condiții de prelucrare automată. Pentru că RED-urile se află la confluența utilizării mai multor tehnologii dintre care preponderentă este cea video, o atenție deosebită trebuie acordată aspectelor de natură legală asupra conținuturilor reutilizate sau a operelor derivate. Comunitatea creatorilor și utilizatorilor de RED-uri pune la dispoziție o paletă mai largă de definiții utile pentru a înțelege multifațetat acest concept.

Există mai multe definiții acceptate, dar o vom utiliza pe  cea oferită de Comisia Europeană din Comunicare Comisiei Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise.

RED sunt resursele de învățare care sunt utilizabile, adaptabile la nevoile specifice ale procesului de învățare, și pot fi distribuite gratuit.

Ce permit RED-urile ?

 • ● Deținerea controlului asupra creației proprii
 • ● Reutilizarea creațiile altora respectându-le drepturile
 • ● Revizuirea resurselor existente prin adaptare, ajustare, modificare, traducere
 • ● Remixarea resurselor pentru a crea ceva nou
 • ● Redistribuirea care permite reintroducerea în circuit a propriilor creații după ce ai adăugat un nou nivel valoric.

Crearea unui RED Sunt cazuri în care resursele găsite cu ajutorul motoarelor de căutare sau prin interogarea portalurilor dedicate, să nu fie îndeajuns sau chiar de foarte slabă calitate.

Acesta este cazul în care profesorul decide crearea uneia de la zero. Înainte de a porni la realizarea resursei dorite, profesorul/creatorul trebuie să-și facă un plan de lucru care să cuprindă instrumentarul software, fie acesta online, fie offline.

 Acest plan de lucru ar trebui să răspundă la câteva întrebări:

- Ce tip de resursă digitală va fi creată? Una sau mai multe tipuri?

- În cazul realizării mai multor tipuri de resurse digitale, cum vor fi asamblate?

- Căror nevoi răspunde această resursă.?

- În cazul în care între resursele create există și cod (elemente de programare), ce licență va purta pentru a asigura compatibilitatea cu celelalte?

- Care este suportul pentru software-ul necesar redării conținutului? Are un istoric pozitiv, are o comunitate de dezvoltatori solid constituită? Poate fi urmărită evoluția versiunilor și implicit programarea unei actualizări a propriului cod?

 - Care sunt instrumentele software care vor fi utilizate?

- Formatul resursei digitale este deschis sau proprietar (are nevoie de anumite aplicații pentru a fi deschisă)?

Cum voi licenția resursa/resursele create? Care sunt libertățile pe care le voi atașa creației mele?

 - Unde voi pune resursele create pentru a le asigura o largă difuzare și potențialul de reutilizare?.

Concluzie:

Ca profesori, sunteți creatori de resurse necesare procesului didactic. Creați pe de o parte instrumentele profesorului și pe de altă parte instrumente pentru elevi. Fie că elaborați o planificare, o proiectare a unei unități de învățare, o fișă de lucru pentru elevi sau chiar un curs opțional, toate acestea se nasc întâi ca resurse digitale într-un calculator. Conform Legii drepturilor de autor, sunteți considerați a fi creatorii unor opere, iar pentru că acestea sunt digitale în natura lor, sunteți creator de resurse digitale.

Bibliografie;

Călineci Marcela, Claudia Țibu, Speranța Oancea, Ana Maria Goia Delia- Aspecte transversale în abordarea şi implementarea curriculumului national, suport de curs , Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;