Bază de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate

1. Intervenția timpurieeste cunoscută ca o mișcare socială, un domeniu de specializare profesională și științifică, o condiție sine qua non pentru sporirea eficienței procesului de recuperare și inserție socială a copiilor cu CES, datorate unor deficiențe care pot duce la diferite tipuri de handicap.

Depistarea trebuie făcută prin medicii pediatri dar și prin medicii de celelalte specialitpți care în consultarea copilului întâlnesc tulburări în dezvoltare sau unele deficiențe care ar putea să indice existența unei deficiențe mintale. Evidența deficienților mintali, tratarea și îndrumarea socio-profesională trebuie să se facă prin laboratoarele de sănătate mintală înființate la nivelul fiecărui județ.

Depistarea poate fi făcută și de către educatorii/învățătorii care-și desfășoară activitatea în instituțiile preșcolare/școlare. Contribuie la această acțiune de mare importanță educatorul/învățătorul, urmărind dezvoltarea psihomotorie a copilului cu ajutorul fișelor special elaborate, copii care prezintă întârrzieri în dezvoltare, îndrumând părinții la consultarea medicului psihiatru.

Rezumat

Se prezintă o abordare de succes în ceea ce priveşte necesitatea elaborării procedurilor, ca parte seminificativă a Manualului calităţii.

Context

Contextul BP identificate se situează la nivelul Învăţământului Profesional şi Tehnic (ÎPT), în a doua parte a decadei 2000-2010, la fostul Grup Şcolar Inustrial DACIA, în prezent Liceul Tehnologic Dacia Bucureşti.

Conform sursei de documentare[1], la momentul realizării demersurilor din care a derivat BP identificată unitatea şcolară ţintă era parte, ca şi în prezent, a Învăţământului Profesional şi Tehnic, actualmente definit ca învăţământ tehnologic şi vocaţional.

La momentul realizării intervenţiei, reprezentanţii unităţii şcolare îşi propuneau ca obiectiv general „implicarea întregului personal al şcolii în elaborarea procedurilor”.[2] Acest obiectiv este derivat din faptul că se impune ca procedurile specifice unei tematici sau unui sector de activitate să fie elaborate de către persoanele directe implicate în activitatea respectivă, astfel încât să fie asumate şi pertinente.

Necesitatea procedurilor a fost evidenţiată şi în alte materiale specifice pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate, elaborate anterior în cadrul proiectului ProForm şi postate în secţiunea specifică a platformei online a proiectului, respectiv baza de date online dedicată: https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-capacitatii-institutionale-a-scolilor-defavorizate.

Rezumat

Se prezintă o abordare de succes în ceea ce priveşte evaluarea principiilor calităţii, cu efecte multiple la nivelul unei unităţi de învăţământ, cu accent pe subprocesul de autoevaluare ca parte integrantă a procesului global de evaluare şi asigurare a calităţii.

Context

Contextul BP identificate se situează la nivelul Învăţământului Profesional şi Tehnic (ÎPT), în a doua parte a decadei 2000-2010, la Liceul Tehnologic Ocna Mureş, fostul Grupul Şcolar de Chimie Industrială Ocna Mureş, judeţul Alba.

Conform sursei de documentare[1], la momentul realizării demersurilor din care a derivat BP identificată unitatea şcolară ţintă era parte, ca şi în prezent, a Învăţământului Profesional şi Tehnic.

 Eseu

   Prof. Gabriel  Alexe -  director al  Școlii  „Sfânta Maria”  1990- 2012

   Așa cum oamenii deosebiți sunt descoperiți dacă există un noroc postum,așa se poate întâmpla și cu o altă ființă care poate sfârși în orice clipă,spre exemplu o școală.

   În cartierul Pacea din Botoșani,mărginaș dealtfel,de mai bine de 25 de ani,spre disperarea semidocților dar spre bucuria copiilor, supraviețuiește Școala „Sfânta Maria” (nume predestinat,nu?!).

   Inițial a fost o școală obișnuită,de cartier,provenită din corpul B al unei școli învecinate.Vremurile au decis să existe ca școală independentă de la 1 decembrie 1989.Lipsită de dotări minimale,complet nepotrivită pentru o școală,cu o clădire nefinisată și semănând a cămin de nefamiliști (destinația inițială),Școala nr.16 (denumită la început )a găzduit peste 1500 de elevi și zeci de cadre didactice, cu puțin timp înainte de Revoluția din decembrie 1989.După această dată a rămas de izbeliște, confruntându-se cu pornirea de la zero într-o lume care nici măcar nu știa în ce direcție o apucă.

Educaţia copiilor cu cerinţe speciale  în cadrul învăţământului de masă

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la alta, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. 

Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului.

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl consideră dezastru, iar altele un simplu inconvenient.