Bază de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate

Trei generații de Time Management

Introducere

Ne propunem să începem periplul nostru prin metodele creative de time management cu prezentarea celor trei generații cel mai bine cunoscute.

Dacă acum 30-40 de ani existau puține preocupări în acest domeniu, în prezent literatura de specialitate și internetul ne furnizează mii de cărți și articole pe această temă. Dar oare nu putem orienta ușor prin acest hățiș de informații și metode? Apare din nou marea problemă – TIMPUL!

Îndrăznesc să spun că de fapt nu timpul este marea problemă, ci lipsa preocupărilor noastre de a ne stabili prioritățile.

1.     Prima generație

Conform S. Covey, cel care a sintetizat aceste trei generații, prima se bazează pe ”repere” – ești încurat să te lași în voia curentului, dar în același timp să stabilești anumite repere scrise pe bilețele, de genul:

- activități profesionale  :orarul  de mâine de la școală, activități suplimentare, ședințe diverse, etc.

- activități familiale diverse – în funcție de caz-  de dus copii la anumite activități (dans, innot,etc), de spălat mașina, de făcut curățenie, de făcut cumpărăturile, etc.

Urgența

Propunere – chiar acum, urgent!

Vă propunem să vă opriți câteva momente din activităție dumneavoastră , să vă așezați comod și să vă mutați atenția la zona de contact cu suportul pe care stați și la respirația dumneavostră. A apărut un gând urgent? Acum, chiar acum trebuie să mă ridic să răspund la telefon, sau să dau un telefon, să notez o activitate de care mi-am adus aminte în agendă, etc.

Ce se întâmplă dacă nu dau curs gândului? Cum reacționez doar la gândul unei urgențe?

Doar observați. Doar devenind conștienți de trăirile noastre putem să ne păstrăm starea de sănătate, acordându-ne timpul necesar odihnei și relaxării.

– un secol globalizat

Am abordat pe parcursul acestui program de formare și dezvoltare profesională mai multe subiecte referitoare la dezvoltarea capacității de învățare prin mijloace moderne, bazate pe noile descoperiri în domeniul funcționării creierului, favorizate de tehnologiile moderne.

Vom continua cu prezentarea avantajelor utilizării hătților mentale pornind de la aspectele subliniate în bunele practici anterioare.

1.     Hărțile Mentale interne

În anul 2014, Premiul Nobel pentru Fiziologie  (Medicină) a fost înpărțit între doi mari cercetători – John O’Keefe, May – Britt Moser și Eduard I Moser pentru descoperiri în domeniul neuroștiinței cognitive. Ei au cercetat Celulele  Rețea ( Grid Cells), celule speciale care lucrează împreună cu Celulele Locației (Place Cells) pentru a crea reprezentarea mentală a locului în care ne aflăm în raport cu mediul înconjurător.  Putem spune că este vorba de GPS-ul nostru personal, intern. Aceleași celule ar putea juca un rol în formarea amintirilor episodice în hipocamp, o zonă a creierului esențială pentru învățare și memorie

Rezumat

Dezvoltarea instituţională din perspectiva calităţii reprezintă un obiectiv continuu la nivelul sistemului şi al unităţilor de învăţământ, în general. Încă din etapa de preaderare la Uniunea Europeană s-au făcut eforturi constante în acest sens, de la nivel normativ până la transpunerea în practică. Totodată, s-au elaborat diverse materiale suport, îmbogăţindu-se astfel literatura de specialitate. În acest context a intervenit şi proiectul Proiect POSDRU/85/1.1/S/57551 „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, în cadrul căruia în anul 2011 a fost finalizat un Suport de curs pentru întărirea capacităţii instituţionale a instituţiilor implicate în activitatea reţelelor parteneriale.