Bază de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate

1.     Aspecte generale

Trecerea României de la societatea comunistă care a menţinut pentru mulţi ani ideea unei stabilităţi economice, la democraţie, a atras după sine schimbări majore și în spaţiul educaţiei. Pe fondul schimbărilor generale în societate școlile, cu preponderență cele din mediul rural au pierdut un mare număr de cadre didactice, populația a scăzut. Nu toate au reușit să traverseze perioada de turbulență cu succes, unele au fost desființate, altele și-au restrîns drastic activitatea.

Trecute de primul val al turbulenţei însă, un mare număr dintre acestea încearcă să-și construiască un drum bine definit.

Programele de formare profesională derulate în ultimii ani au adus un plus de curaj pentru managerii din școlile din zone defavorizate, reușind să acționeze pentru creșterea capacității instituționale și să corespundă din punctul de vedere al evaluărilor ARACIP.

Școala este privită din punctul de vedere al managementului educațional ca fiind o organizație de tip special.

Motto „Nonviolenţa este arma celor puternici.” 

Mahatma Gandhi

 

Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene.

Dezbaterile privind relaţia între conceptul de „drept la siguranţă” şi mediul şcolar au căpătat în Europa o dezvoltare continuă şi constantă, cu diferenţe de la ţară la ţară, devenind oficial o problemă politică în urma unei întâlniri a experţilor, organizată de Comisia Europeană la Utrecht, în anul 1997.

Procedură în vederea combaterii fenomenului de bullying,excluziune şi violenţă  în şcoală

 

Procedura de față  (pagiana 5)   este un instrument  managerial  care iși  propune  să ofere  un mod de intervenție   rapidă pentru  a  avea  o comunitate de părinți, copii si profesori   aptă   să lupte cu forțe proprii   împotriva  bullying-ului, excluziunii  și violenței  și  destul de puternică  pentru  a  interveni   atunci   când    se  observă   un astfel de fenomen

Rezumat

 

            Dezvoltarea capacităţii instituţionale reprezintă un proces complex, cu o serie de activităţi interconectate. O componentă esenţială a procesului o reprezintă asigurarea managementului calităţii. În acest sens, este necesară constituirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, demers reflectat printr-o bună practică (BP) identificată la nivelul unei unităţi şcolare din judeţul Iaşi.

 

  1. STRUCTURA UNEI ŞEDINŢE DE COACHING

(Modelul Obiectiv/Realitate/Opţiuni/Concluzii- OROC, după Max Landsberg)

Cum organizăm o sesiune de coaching?

Modelul OROC este unul dintre instrumentele de coaching cel mai des folosite de marii specialişti din domeniu şi cuprinde patru etape: