Bază de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate

- Învăţământ secundar inferior -
CONTRACT DE PARTENERIAT ŞCOALĂ - FAMILIE în cadrul Programului "Şcoala după şcoală"


Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar ...................................................
Unitatea de învăţământ .....................................................

-Învăţământ primar -

CONTRACT DE PARTENERIAT ŞCOALĂ-FAMILIE în cadrul Programului "Şcoala după şcoală"

- Proiect -

Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar ...................................................

Unitatea de învăţământ .................................................

 

Rezumat

            Dezvoltarea capacităţii instituţionale reprezintă un proces complex, cu o serie de activităţi interconectate. O componentă esenţială a procesului o reprezintă asigurarea calităţii în educaţie. În acest sens, se prezintă aspectele generale legate de asigurarea calităţii educaţiei incluzive, respectiv cadrul legislativ şi o serie de elemente generale care permit fundamentarea abordării viitoare a bunelor practici relevante, care vor fi prezentate în cadrul proiectului „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”, cod proiect POCU/73/6/6/108182 (de aici înainte denumit ProForm).