“Cum arată astăzi şcoala, aşa arată mâine ţara”- Spiru Haret

 

 

1.  TEORII CE EVIDENTIAZA ROLUL MOTIVARII SI IMPLICATIILE EI ;

 

2. MANAGERII INSTITUŢIILOR ŞCOLARE ŞI MOTIVAREA CADRELOR DIDACTICE;

 

3.  SATISFACŢIA PROFESIUNII DE DASCĂL;

 

4. „CHEI” PENTRU MOTIVAREA   CADRELOR DIDACTICE.

 

 

 

      Dimensiunea europeana in educație: precizari teoretice;

 

      Valorile  comune ale civilizației europene;

 

      Obiectivele strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale ;

 

      Educaţia ȋn familie;

 

      Educaţia ȋn familia romȃnească tradiţională şi ȋn familia modernă;

 

      Educaţie şi valori morale ȋn Europa occidentală.

 

 

 

 Metode de prevenire a abandonului şcolar

 

Tehnici motivaţionale în predare

 

Care sunt semnele că un elev este motivat ?

 

Strategii şi condiţii de promovare a motivaţiei şcolare de natură pedagogică

 

 

Lipsa motivaţiei pentru şcoală a elevilor, datorată toleranţei scăzute la efort intelectual, constituie o altă cauză a abandonului şcolar. Prin urmare, şcoala a ajuns să fie abandonată pentru că nu mai este percepută ca valoare în sine. Aceasta se corelează şi cu atitudinea indiferentă, neglijentă sau ostilă a unor părinţi faţă de actul educaţional şi faţă de evoluţia propriilor copii.

 

De asemenea, migraţia circulatorie nu pare a fi un factor de risc în sine, dar există probleme importante de reintegrare a copiilor de migranţi care părăsesc sistemul şi apoi se reîntorc, la vârste mai mari.

 

Specialiştii în psihologie susţin că abandonul şcolar este cauzat şi de factori de natură psihologică cum sunt starea psihologică a elevului şi reacţia acestuia la apariţia insuccesului şcolar şi a conflictelor cu autorităţile şcolare.

 

În astfel de situaţii, elevii care nu au resursele intelectuale necesare pentru a se mobiliza în vederea depăşirii dificultăţilor vor căuta să-şi satisfacă nevoia de valorizare personală în afara şcolii, părăsind şcoala într-un final.

1.      Abordarea diferenţelor individuale de învăţare la copii

2.      Individualizarea procesului didactic

3.      Metode didactice bazate pe lucrul în echipă

Şcoala incluzivă este unitatea de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii;

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare.

Şcoala incluzivă este şcoala care :nu selecteaza si nu exclude;este deschisa, tolerantă,  prietenoasă si democratică;este naturală prin eterogenitatea ei;valorizează toţi elevii; se adaptează la diversitatea nevoilor educaţionale şi la particularităţile de învăţare şi dezvoltare;