Disabilitatea intelectuală – prezentare

Este inclusă în capitolul Tulburari de (neuro)dezvoltare , înlocuind retardarea mentală din fortul manual de diagnostic și statistică a bolilor mintale, DSM IV TR.

În funcție de coeficientul intelectual, exista:

-         Disabilitate intelectuală usoara (IQ 50-70)

-         Disabilitate intelectuală  moderata  (IQ 35-50)

-         Disabilitate intelectuală severă (IQ 20-35)

-         Disabilitate intelectuală  profunda, acolo unde IQ-ul este mai mic decat 20.

Severitatea, deci incadrarea in aceste categorii se face mai curand luand in calcul functionalitatea, autonomia in 3 domenii: practic, social, conceptual.

1.     Educaţia incluzivă şi managementul schimbării în şcoală
- Principiile cheie ale incluziunii;
- Natura şi rolul schimbării procesului de management din şcoală;
- Calităţile personalului didactic şi de specialitate în vederea promovării  educaţiei incluzive în şcolile de masă;
-Indexul pentru incluziune.

2.     Modele şi forme de realizare a educaţiei incluzive

Motivele posibile pentru care un elev este dificil sunt următoarele:

- are dificultăți de învățare

- are tulburări comportamentale (fie ca entitate psihiatrică, fie ca urmare a unei educații familiale deficitare)

- ADHD/ADD

- este nemotivat să învețe, pentru că mediul familial nu îl încurajează în acest sens.

Cauzele comportamentelor problemă trebuie identificate, pentru că raportarea la elev și predarea vor trebui (pe cât posibil) individualizate.De asemenea, trebuie implicați părinții (acolo unde este posibil), ori consilierul școlar sau logopedul (unde există).Dacă aveți o suspiciune puternică a existenței unei patologii (în baza experienței dvs de cadru didactic), sugerați trimitere către un consult la un psiholog clinician.

Atunci când vorbim despre școala incluzivă, trebuie să ne gândim în primul rând la beneficiarii acestui nou sistem – elevii cu CES.

Nu se poate concepe un sistem educațional adaptat nevoilor acestora, nu se poate îmbnătăți acest sistem, dacă nu sunt cunoscute particularitățile psihologice ale acestora.

Am ales pentu acest material două condiții foarte frecvent întâlnite astăzi în școală și despre care profesorii mi-ai mărturisit că doresc să afle mai multe, deoarece lipsa profesorului de sprijin, a consilieruli școlar și a logopedului din sistem (în mod autentic, iar nu formal) fac ca tot greu să cadă pe umerii cadrului didactic.

  1. Incluziune, educaţie incluzivă, şcoala incluzivă
  2. Elemente ce condiţionează eficienţa şi reuşita activităţilor didactice din şcolile incluzive
  3. Strategii care cresc gradul de implicare şi motivaţia elevilor la lecţii.


1. Inclu
ziunea, educaţia incluzivă, şcoala incluzivă

Învăţământul trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane” (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 26), iar ,,educaţia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea personalităţii copilului, a aptitudinilor şi a capacităţilor sale mintale şi fizice, la nivelul potenţial maxim” (Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile copilului, art. 29).