1. Conceptul de personalitate
  2. Structura personalității
  3. Inteligenta – aprtitudine generală
  4. Teoria inteligențelor multiple a lui Gardner

  1. Conceptul de personalitate

Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea și comportamentul său caracteristic. -   Allport (1937)

Personalitatea este organizarea mai mult sau mai puțin durabilă a caracterului, temperamentului, inteligenței și fizicului unei persoane, această organizare determină adaptarea sa unică la mediu. – Eysenck (1953)

Introducere

Este limpede, pentru orice profesor cu vechime în învățământ faptul că, noua generație este vizibil mai greu de educat decât generațiile precedente.Elevii sunt mult mai puțin interesați de școală, mai lipsiți de respect față de cadrul didactic, părinții – mult mai asertivi.

Ne-am propus să analizăm, în cadrul acestui material, posibilele explicații ale acestei situații și prima întrebare pe care ne-am pus-o este dacă, realmente, în rândul școlarilor este mai multă patologie (tulburare psihică) decât era în trecut?

Ce este, deci, tulburarea psihică?

Nu orice semn/simptom atestă prezența unei tulburări, de aceea am adus în discuție intensitatea, frecvența, dar și detresa rezultată.

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Proiecte interdisciplinare din domeniul STEM

            Una din căile de creștere a interesului elevului pentru propria-i dezvoltare profesională este aplicarea metodei de evaluare folosind proiecte interdisciplinare. O primă abordare este aceea de a lua în considerare educația STEM. STEM este un acronim care vine de la cuvintele englezeşti Science, Technology, Engineering şi Mathematics, care se traduc prin Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică. Mai degraba decat a preda aceste discipline separat si distinct, STEM le integreaza intr-o paradigma de invatare coerenta bazata pe aplicatii din lumea reala.

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Incluziunea educațională prin proiecte STEM

            Educația incluzivă este un proces permanent de îmbunătățire a instituției şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea la procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități ( în conformitate cu anexa nr. 1 din HG 1251/2005).

            Această sesiune online pornește de la referințele [1], [2], [3] și 4, și invită la reflecție, explorarea unor proiecte STEM existente și identificarea de noi proiecte STEM pentru asigurarea eficienței educației incluzive. Trebuie respectat principiul fundamental al şcolii incluzive, și anume că toți elevii trebuie să învețe împreună oriunde este posibil acest lucru, iar diferențele care pot exista între ei să nu aibă nici o importanță.

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Investigație și interdisciplinaritate pentru dezvoltarea competentelor specifice STEM

 

            Învăţarea prin tehnici interactive a devenit o necesitate deoarece trebuie formată o gândire adaptivă [1]. În plus, trecerea de la dobândirea de cunoștințe la dezvoltarea abilităților, a valorilor și a atitudinilor necesită instruire concentrată asupra activităților dominate de participarea activă și voluntară a eleviilor în funcție de nevoile, interesele și profilurile lor de învățare.

            Un exemplu de abordare nouă pentru realizarea lecțiilor din curriculumul național românesc o reprezintă investigația [2]. Conform sursei [2], este pentru prima dată când programa abordează fizica din perspectiva investigației și are drept țintă majoră alfabetizarea științifică a tinerilor, care le va permite acestora să își dezvolte capacitatea de a face raționamente și găsi soluții. Astfel de iniíative ar fi trebuit introduse odată cu lansarea programului "Scoala altfel", un demers care trebuia înțeles într-un sens mai cuprinzător și anume: schimbarea mentalității cadrelor didactice și acceptarea colaborării cu alți "zei" ai disciplinelor. Acum, nu trebuie să existe o competiție între "zei", ci o colaborare a "zeilor". Niciun "zeu" nu poate fi atotputernic decât cu participarea celorlalți "zei", a elevilor, părinților, autorităților locale și guvernamentale.