Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Eficienţa strategiilor de evaluare pentru stimularea elevilor în dezvoltarea competențelor

            Poate profesorul însuși să evalueze eficiența strategiilor de evaluare pentru stimularea elevilor în dezvoltarea competențelor? Răspunsul este afirmativ, conform [1]. În plus, cadrele didactice și managerii participanți la unul din programele proFORM trebuie să poată evalua progresul înregistrat, la anumite niveluri, prin implementarea strategiilor învățate sau actualizate prin programul parcurs.

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Resurse digitale inovative pentru logopezii din școli

 

            Noile tehnologii din societatea actuală reprezintă un semn al progresului și optimizării calității vieții, care joacă, de asemenea, un rol-cheie în educația și dezvoltarea limbajului oricărui vorbitor. Calculatorul este foarte util atât pentru elevi cât și pentru logopezi în contextul în care este utilizat pentru a îmbunătăți calitatea procesului educațional [3].

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Informatica și TIC în gimnaziu - Provocări și soluții educaționale în context incluziv

            Începând cu anul şcolar 2017-2018 a intrat în vigoare prima programă şcolară de„Informatică şi TIC”pentru clasele V-VIII, elevii din clasa a V-a fiind primii care experimentează, în cadrul curriculumului național, noile tehnologii şi îşi dezvoltă gândirea algoritmică. Sarcinile ce trebuie realizate în cei patru ani de gimnaziu sunt prevăzute pentru formarea a trei competențe generale: (1) Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații; (2) Rezolvarea unor probleme elementare prin construirea unor algoritmi de prelucrare a informației; (3) Elaborarea creativă de produse informatice care să valorifice conexiunile dintre disciplina "Informatică și TIC" și societate. Conținuturile propuse pentru formarea competențelor menționate sunt:

 

1. Elemente de bază în sprijinirea familiei

          2. Tipuri de activităţi în intervenţia socio-educativă a familiei

3. Forme de sprijin a familiei în consilierea şi educarea părinţilor

          4. Niveluri ale acţiunilor de sprijinire a funcţiei educative a familiei

          5. Rezultate vizate în intervenţia socio-educativă

          6. Modelul românesc al familiei

          7. Cooperarea între şcoală şi familie