Bază de date online cu bune practici pentru educație incluzivă de calitate

Rezumat

 

Bunele practici referitoare la educaţia incluzivă de calitate se situează de multe ori în sfera cadrului teoretic. Totuşi, se impune identificarea unor proiecte/activităţi, demersuri care să prezinte rezultate tangibile, cu caracter practic. În acest sens, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile imlpementate la nivel naţional sau local în anii trecuţi s-a reuşit identificarea unor exemple, care îmbină cadrul teoretic cu cel practic, având impact maxim asupra grupurilor ţintă vizate, contribuind la implementarea educaţiei incluzive, dar şi la asigurarea şi creşterea calităţii acesteia.

 

 

Ce nu sunt principiile  nordului autentic”

 

Introducere

 

Noțiunea de ”nord autentic” a fost descrisă detaliat într-o bună practică anterioară. Orientarea în managementul timpului ținând cont de acesta

 

ne ajută să ne stabilim un scop și să păstrăm direcția către acesta cum se cuvine. Acest lucru se realizează prin crearea unei busole interioare conform căreia să ne direcționăm viețile.

 

 

Ce sunt de fapt principiile nordului autentic?

 

 

Introducere

 

Dacă în buna practică anterioară am prezentat ce NU sunt principiile pe care este construită o agendă care să ne conducă spre o viață de calitate, acum vom aborda aspecte generale legate de principiile pe care este bine să ne construim această agendă. In câteva cuvinte – toate la timpul lor.

 

O poveste adevărată

 

” Mi-e rușine să recunosc , dar am făcut asta tot timpul liceului, crezând că sunt isteț. Am învățat să intuiesc funcționarea sistemului, să-mi dau seama ce voia profesorul. ”Cum evaluează? În principal pe baza notițelor de la predare? Perfect !nu mai trebuie să-mi bat capul cu lectura manualului. Dar la materia astălaltă? Trebuie să citim manualul?Foarte bine, unde e sumarul ca să-mi incropescun rezumat rapid? Doream să iau testul, dar nu voiam ca asta să-mi afecteze stilul de viață.

 

Sesiune online pentru dezvoltarea personală și profesională a resurselor umane din școlile țintă pentru proiectul ProFORM

 

 

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

 

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

 

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/        Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

 

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

 

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

 

Categorie expert: Expert termen lung

 

 

 

Strategii, metode şi tehnici de învăţare independentă pentru

 

dezvoltare profesională

 

 

 

Discuţiile “face to face” la prezentarea portofoliilor în cadrul evaluării finale la programele de formare urmate în cadrul ProFORM au reliefat faptul că participanţii care au finalizat cu succes toate modulele programului de formare sunt preocupaţi continuu de propria dezvoltare personală şi profesională. Aceştia participă la seminarii metodice sau urmează programe de pregătire universitară. Cei mai mulţi sunt absolvenţi de studii universitare, dar continuă să fie interesaţi de strategii, metode şi tehnici de învăţare în contextul dinamicii societăţii  cunoaşterii.

 

 

 

Bune practici privind formarea profesională a cadrelor didactice pentru educație incluzivă de calitate pentru proiectul ProFORM

 

 

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

 

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

 

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/        Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

 

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

 

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

 

Categorie expert: Expert termen lung

 

 

 

Metode utilizate în sinteza textului

 

 

 

Larga disponibilitate a documentelor a impus extinderea cercetărilor  în domeniul rezumării  textelor pentru automatizarea procesului. Un rezumat este definit ca un text produs dintr-unul sau mai multe texte, care transmite informații importante în textul (textele) inițial și care nu are mai mult de jumătate din lungimea  materialului inițial și, de obicei, semnificativ mai scurt decât acesta [1].

 

Este important de considerat şi domeniul la care se referă textul. Metode de rezumare a textelor medicale sunt descrise in [3]. Principalii factori care influenţează rezultatul rezumării sunt [3]:  document unic versus multi-document, numărul de limbi în care documentele de intraresunt scrise, text versus rezumate multimedia, rezumate informative versus rezumate indicative, rezumări generice versus rezumări utilizator (relevant pentru o interogare a unui utilizator), scop general versus specific domeniului, calitatea rezultatului, extractiv (reducţie) versus abstractiv .