Bază de date online cu bune practici pentru educație incluzivă de calitate

- aspecte generale -

Rezumat

            Este abordat lucrul în echipă, la nivel general, ca unul dintre elementele cheie în paradigma educaţiei incluzive, respectiv ca metodă activ-participativă în procesul educaţional. Deşi generală, abordarea este realizată din perspectiva factorilor interesaţi implicaţi în proces, cu furnizarea unor exemple de bună practică din punct de vedere teoretic, cu nuanţări ale aspectelor practice şi/sau din punct de vedere al implementării lucrului în echipă.