Bază de date online cu bune practici pentru educație incluzivă de calitate

Educaţia online a devenit o necesitate odată cu panemia generată de boala COVID19. Drept urmare, educația s-a schimbat dramatic, odată cu creșterea distinctivă a e-learning-ului, prin care predarea se desfășoară de la distanță și pe platformele digitale.

În această sesiune online dorim să identificăm cele mai populare soluţii pentru educaţia online. De la platforme pentru management de conţinut, până la soluţii de învăţământ online sincron, este adresată invitaţia de a selecta la prima vedere o soluţie informatică.

În continuare se listează câteva variante aşa cum rezultă din documentarea online folosind Google:  Google Classroom, Doceb, WizIQ, Adobe Captivate, Elucidat, Articulate 360, Lectora Inspir, Blackboard Learn.

Rezumat

Proiectul ProForm nu are ca obiectiv doar să livreze, ci să identifice, cuantifice şi să replice. În acest sens, prin seminariile pentru identificarea bunelor practici (activitatea A3.2 a proiectului), ne-am propus să identificam bunele practici existente la nivelul şcolilor ţintă din cadrul proiectului. La Școala Gimnazială „Elina Basarab” Herăşti, jud. Giurgiu am identificat câteva exemple de activităţi/proiecte cu caracter de bună practică în domeniul educaţiei incluzive.

Rezumat

Proiectul ProForm nu are ca obiectiv doar să livreze, ci să identifice, cuantifice şi să replice. În acest sens, prin seminariile pentru identificarea bunelor practici (activitatea A3.2 a proiectului), ne-am propus să identificam bunele practici existente la nivelul şcolilor ţintă din cadrul proiectului. La Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti, jud. Giurgiu am identificat câteva exemple de activităţi/proiecte cu caracter de bună practică în domeniul educaţiei incluzive, respectiv din perspectiva eforturilor de creare, dezvoltare şi consolidare a relaţiei şcoală-familie-comunitate.

Termenul "învăţare" este folosit de secole pentru a denumi activităţi prin care oamenii  se  străduiesc  să  asimileze  informaţii  şi  să-şi formeze  anumite  genuri  de competenţe [1]. Modurile de învăţare sunt, de cele mai multe ori, specifice domeniului în care se doreşte învăţare.

S-a observat că există în principiu trei mari profiluri de învăţare [2]:

YouTube este o platformă de socializare lansată în 2005, care permite miliarde de persoane să descopere, să vizioneze și să distribuie videoclipuri originale create de utilizatori [1, 2]. Această platformă este  un forum care poate conecta, informa și inspira persoane din întreaga lume.

Puterea pe care YouTube o are ca instrument educațional depinde de modul în care este integrat în învățarea în clasă. Videoclipul poate inspira și angaja elevul atunci când este încorporat în activități de învățare centrate pe elev, determinând o motivație crescută, un nivel de comunicare sporit și note mari la evaluare.

Paradigma „Trei I” - Imagine, Interactivitate și Integrare oferă instrumente practice pentru a ajuta educatorii cu proiectarea pedagogică și dezvoltarea resurselor de streaming video pentru învățarea online.