Bază de date online cu bune practici pentru educație incluzivă de calitate

Învățarea vizuală decurge din activitatea de instruire care implică folosirea imaginilor, indiferent de modul în care sunt prezentate. La acest stil de învățare, receptarea, prelucrarea, stocarea și reactualizarea informației se realizează mai eficient folosind mijloace și tehnici de comunicare vizuală [1]. Studiați resursa [1].  Ce avantaje, respectiv dezavantaje a descoperit autoarea în urma utilizării imaginilor în procesul educațional? Faceți un experiment la disciplina preferată.

Conform practicilor internaționale, se recomandă parcurgerea următorilor pași pentru organizarea și funcționarea cercurilor calității (CC) [1]:

 

Rezumat

Bunele practici referitoare la educaţia incluzivă de calitate se situează de multe ori în sfera cadrului teoretic. Totuşi, se impune identificarea unor proiecte/activităţi, demersuri care să prezinte rezultate tangibile, cu caracter practic. În acest sens, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile imlpementate la nivel naţional sau local în anii trecuţi s-a reuşit identificarea unor exemple, care îmbină cadrul teoretic cu cel practic, având impact maxim asupra grupurilor ţintă vizate, contribuind la implementarea educaţiei incluzive, dar şi la asigurarea şi creşterea calităţii acesteia.

 

Creativitatea este abilitatea de a crea ceva nou, capacitatea de a produce o noutate. Creativitatea este aptitudinea de a construi lumea într-o manieră originală. Aceasta se dezvoltă într-un sistem tridimensional bazat pe cunoaștere (metodele), voință (energie) și putere (mijloace)[1]. Metodele creativității contribuie la dezvoltarea primei axe.

 

Metodele creativității sunt de tip intuitiv, respectiv de tip analitic. Metodele intuitive au ca scop eliberarea imaginației unui grup de indivizi, crearea condițiilor unei produceri de asocieri libere. O listă a metodelor intuitive include: metoda analogiilor, metoda jocului de cuvinte, metoda brainstorming, metoda visului treaz, metoda concasării prin reducere, combinare, modificare, inversare, mărire etc.

Metodele analitice sistematizează procesul de asociere favorizând analiza tuturor combinațiilor. În cadrul acestei clase regăsim tehnica combinatorie, metoda Delphi, metoda catografierii etc.

O listă interesantă cu metodele creativității este mai jos [2]. In cadrul acestei sesiuni sunteți invitați să vedeți care abordare vă este utilă personal, comunității, dar și în domeniul educației. Succes!

Tehnica combinatorie este specific metodei creative bazată pe bisociere [1], o modalitate prin care gândirea este prezentă simultan în planurile mai multor idei. Astfel, conform [2], se asociază tehnici, obiecte, componente sau atribute ale obiectelor două câte două,  trei câte trei, mai multe cu mai multe, cu scopul de a provoca, în mod sistematic, combinații.

 

Abilitatea de a conecta lucruri fără legătură sau gândirea asociațională este un proces fundamental care stă la baza gândirii creative [3]. Profesorul Mednick, care a creat Testul Asociaților la distanță pentru creativitate, definește procesul de gândire creativă drept „formarea elementelor asociative în combinații noi care fie îndeplinesc cerințele specificate, fie sunt într-un fel utile” [4].  Cu cât sunt mai îndepărtate elementele, cu atât este mai nouă soluția.