TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și stiințe.

Conceptul de alfabetizare matematică reprezintă capacitatea individuală de a identifica şi de a înţelege rolul pe care îl joacă matematica în lume, de a formula judecăţi bine fundamentate, de a utiliza şi de a se angaja în înţelegerea matematicii în moduri care satisfac necesităţile vieţii individului ca un cetăţean constructiv, interesat şi reflexiv.

 

Conceptul de alfabetizare stiintifica, conform CEAE, reprezintă capacitatea individuală de a:

  • înțelege și explica în termeni ştiințifici fenomenele naturii, de a identifica și descrie un fenomen și de a ști unde este el întâlnit, de a face asocieri între fenomene, de a oferi explicații și de a înțelege posibilele implicații ale cunoaşterii ştiințifice pentru societate.
  • propune ipoteze științifice, de a le testa și demonstra, capacitatea de a identifica întrebarea explorată într-un studiu ştiințific și de a distinge între ipotezele care se pot verifica științific de celelalte.
  • face raționamente științifice, de a înțelege formule complexe și de a trece de la un sistem de referință la altul

Aceste competente ar trebui să le dobândească un copil care iese din sistemul obligatoriu de educație de opt sau nouă clase.

Testele scrise administrate în cadrul acestor evaluări naţionale nu vizează „ceea ce se predă la clasă” deoarece nu urmăresc reproducerea de informaţii. Fiind centrate pe deprinderi, abilitati  de adaptare la situaţii noi, aceste teste se axează pe competentele dobândite, NU pe reproducerea de cunoştinţe predate.

Ce se evaluează?

În cadrul evaluării, accentul nu se pune atât pe cunoștințele elevilor, cât pe  capacitățile și mecanismele învățării. Mai exact:

  • cunoștințele pe care elevul trebuie să le posede
  • competențele (aptitudinile, abilitatile) pe care el trebuie să și le însușească și să le poată folosi
  • contextul în care elevii vor fi puși în fața unor probleme din viața cotidiană la care vor trebui să răspundă.

Evaluările naţionale (EN II, EN IV, EN VI) au drept referenţial testările internaţionaleTIMSS, PIRLS, PISA


Întrebarea 1

pro iulie2019 1


Întrebarea 2

pro iulie2019 2


Întrebarea 3

pro iulie2019 3


Întrebarea 4

pro iulie2019 4


Întrebarea 5

pro iulie2019 5


Întrebarea 6

pro iulie2019 6


Întrebarea 7

pro iulie2019 7


Întrebarea 8

pro iulie2019 8


Întrebarea 9

pro iulie2019 9


Întrebarea 10

pro iulie2019 10


Întrebarea 11

Explica cum se formeaza solul


Întrebarea 12

pro iulie2019 12

Mai multe exemple gasiti aici http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2014/02/TIMSS-culegere-instrumente-8_v1.pdf