Bază de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate

Necesitatea celei de-a patra generații

Pentru toate cadrele didactice agenda este un instrument extrem de important. Programare fiecărei lecții se face pe baza timpului avut la dispoziție, urgența fiind dată în primul rând de acoperirea programei școlare. Prinși între diversitatea elevilor care au o participare mai mult sau mai puțin activă, între cerințele impuse de sistemul de învățământ și propriile cerințe, efortul armonizării presupune cu adevărat o permanentă adaptare și flexibilitate.

Este necesară dezvoltarea unor noi competențe de time management. Vă invităm să participați activ la implementrea unei noi paradigme în time management. Aspectele importante de care este bine să ținem cont sunt competența și caracterul.

Cronos și Kairos

Introducere

Am prezentat în bunele practici afente lunii august cele trei generații de Time Management, așa cum au fost ele sintetizate de către profesorul, autorul și omul de afaceri care a fost Stephan Covey în cartea sa ”Managementul timpului sau cum ne stabilim prioritățile”, apărută în limba română în două ediții.  Vom continua prezentarea cu o a patra generație de Time Management care aduce aspecte noi și care păstrează avantajele primelor trei, la care se adaugă aspectele legate de urgență și de importanță.

Esențial în stabilirea priorităților este să știi și să faci ceea ce este important și nu doar să răspunzi pur și simplu la ceea ce este urgent.[1]

SCHIMBARE SI CALITATE PRIN IMPLEMENTAREA TIC IN ACTUL EDUCATIONAL

La nivelul Liceului Pedagogic  « Nicolae Iorga »  Botosani,  in luna decembrie

2007 ,  s-au  finalizat  activitatile din cadrul  Grantului de Dezvoltarea Scolara –

 “Cu ECDL mai aproape de standardele invatamantului european” ;

50 cadre didactice, profesori si invatatori au dobandit abilitati si cunostinte in domeniul TIC , certificate prin obtinerea Permisului ECDL – varianta COMPLET (7 module) sau START  (4 module)    

Rezumat

Dezvoltarea instituţională din perspectiva calităţii reprezintă un obiectiv continuu la nivelul sistemului şi al unităţilor de învăţământ, în general. Încă din etapa de preaderare la Uniunea Europeană s-au făcut eforturi constante în acest sens, de la nivel normativ până la transpunerea în practică. Totodată, s-au elaborat diverse materiale suport, îmbogăţindu-se astfel literatura de specialitate. În acest context a intervenit şi proiectul POSDRU/85/1.1/S/57551 „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, în cadrul căruia în anul 2011 a fost finalizat un Suport de curs pentru întărirea capacităţii instituţionale a instituţiilor implicate în activitatea reţelelor parteneriale.

Introducere

De ce Time Management? Pentru că e la modă sau pentru că totul a devenit o urgență? Oare numărul mare de activități pe care suntem obligați să le desfășurăm la clasă sau în viața de zi cu zi a crescut atât de mult în această epocă a vitezei, sau ne dorim noi din ce în ce mai mult pentru că și oferta a crescut?

Dacă întrebi orice persoană, nu numai cadrele didactice, cum stă cu agenda, veți constata că toți sunt pe fugă.

În cadrul Modulului 6 - Managementul carierei prin dezvoltare personală și profesională  este abordată această temă pe larg.

Poate ați constat că, deși lucrați mai mult, obiectivele cresc și ele. La școală sunt din ce în ce mai multe tipuri de activități, acasă familia vă solicită, timpul pe care să-l alocați doar propriei persoane aproape că nu mai există.

În dialogul avut în cadrul formării multe cadre didactice au recunoscut că se simt depășite, că, deși lucrează mai mult, mai inteligent, utilizănd tehnologiile de ultimă oră și mai repede, nu rezolvă problema.