Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

În sensul ei general,  noțiunea de motivație a fost introdusă în psihologie la începutul secolului al XX-lea. Termenul de motivație deriva de la adjectivul latin motivus = care pune în mișcare și desemnează aspectul energetic, dinamic al comportamentului uman. Definirea motivației și stabilirea rolului ei în explicarea comportamentului este departe a se fi finalizat din punctul de vedere al psihologilor. Noțiunea are sensuri multiple. Este clar că un motiv este cauza principală a unui eveniment. Acesta determină modul în care o persoana reacționează, nu doar situația în care se acționează. „Motivul este acel fenomen psihic ce are un rol esențial în declanșarea, orientarea și modificarea conduitei”(Andrei Cosmovici, 2005, p.198). De aici aflăm că motivația este compusă din ansamblul motivelor. Astfel, în „ Marele Dicționar al Psihologiei”, motivația este definita ca o suma de „procese fiziologice și psihologice responsabile de declanșarea, menținerea și încetarea unui comportament, ca și de valoarea apetitiva sau aversivă conferita elementelor de mediu asupra cărora se exercita acel comportament”.

Introducere

Atâta timp cât suntem în deplinătatea funcționării noastre fizice și psihice, tindem să privim acest lucru ca fiind de la sine înțeles. Privirea noastră zăbovește uneori, superficial, asupra  celor cu disabilități, în cel mai bun caz cu milă și înțelegere, în alte cazuri însă, cu dispreț sau chiar oroare. Întoarcem capul, ne îndepărtăm de cei mai puțin norocoși, ca și cum o parte din disabilitatea lor ni s-ar putea transmite.

În cazul în care în clasa dvs. se află și elevi cu CES, indiferent de tipul disabilității, vor trebui respectate câteva reguli de organizare a activității și de adaptare a curriculei, astfel încât și dvs., ca profesori, dar și colectivul dvs. să puteți să vă atingeți obiectivele educaționale pe care vi le-ați propus.

Analizată  în context social, incluziunea reprezintă un ansamblu de măsuri şi acţiuni din numeroase domenii, prin care se urmăreşte combaterea excluziunii sociale şi asigurarea participării active a persoanelor la toate aspectele vieţii economice, sociale, educaţionale, culturale şi politice ale societăţii; reprezintă esenţaunui sistem social comprehensiv, specific unei societăţi bazate pe valorizarea şi promovarea diversităţii şi egalităţii în drepturi.

1.       Insuccesul şcolar – delimitări conceptuale;

2.       Fazele pe care le parcurge fenomenul de insucces şcolar:

3.       Forme de insucces şcolar

4.    Factorii individuali ai insuccesului şcolar

5.   Factorii familiali ai insuccesului şcolar

6.  Factorii de ordin şcolar ai insuccesului.