Ghid administrator de utilizare a platformei educationale online pentru sprijin profesional

Ghid de bune practici în dezvoltare profesionala pentru asigurare educatie incluziva de calitate în scoli defavorizate

Ghid de bune practici educaţionale sau manageriale pentru asigurare educaţie incluzivă de calitate în şcoli defavorizate

Ghid de bune practici în management educaţional/antreprenorial pentru dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate în vederea asigurării educaţiei incluzive de calitate în şcoli defavorizate

Ghid cursant de utilizare a platformei educationale online pentru sprijin profesional

Raport de evaluare a impactului campaniei online asupra resurselor umane din scolile tinta - plan de masuri pentru atragerea si mentinerea resurselor umane calificate in scoli defavorizate, cu accent pe scolile tinta - Iulie 2020

Strategia de informare pentru atragerea si mentinerea resurselor umane

Studiu de impact asupra educatiei incluzive - Botosani

Studiu privind impactul bunelor practici in dezvoltare profesionala pentru asigurarea calitatii educatiei incluzive in scoli defavorizate

Studiu impact BP management educational/antreprenorial in dezvoltare parteneriat scoala-familie-comunitate, pentru asigurare calitate educatie incluziva in scoli defavorizate - la nivelul judetului Giurgiu

Liceul Comana - Activitati imbunatatire frecventa

Liceul Comana - Activitati privind functionarea/ dezvoltarea parteneriatului scoala - familie - comunitate

Scoala Gimnaziala Stolnicul C-Tin Can Tacuzino, Isvoarele, Comuna Isvoarele, Judetul Giurgiu - Parteneriat educational scoala - familie - comunitate

Scoala Gimnaziala Elina Basarab, Comuna Herasti, Judetul Giurgiu - Activitati Proiect Proform

 I.S.J. Botosani-ProForm

Documente Comisie