Dintre categoriile de grup ţintă prevăzute în ghidul solicitantului aplicabil, grupul ţintă al proiectului vizează 2 categorii distincte, stabilite în concordanţă cu obiectivele, activităţile şi indicatorii proiectului, respectiv: personal didactic din învăţământul preuniversitar şi manageri şcolari.
Ca dimensiune, grupul ţintă al proiectului este format din 360 (100%) cadre didactice din invatamantul preuniversitar, din 2 judeţe (175 din Giurgiu, 185 din Botosani).
         
Cadrele didactice menţionate sunt repartizate pe categorii de grup ţintă, după cum urmează:

  • 343 - 95,28% în categoria personal didactic din învăţământul preuniversitar (164 din Giurgiu, 179 din Botosani);
  • 17- 4,7% în categoria manageri şcolari (11 din Giurgiu, 6 din Botosani).