Au fost prevăzute următoarele rezultate anticipate:

R1:Management asigurat pt îndeplinirea obiectivelor propuse prin desfăşurare activităţi din realizarea indicatorilor stabiliţi, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare;

R2.1: 16 comunităţi/2 judeţe informate, conştientizate, sensibilizate şi motivate pentru atragerea şi menţinerea RU calificate în şcoli defavorizate (5 din Botoşani şi 11 din Giurgiu);

R2.2: 360 manageri şcolari şi personal didactic din învăţământul preuniversitar identificaţi, selectaţi şi menţinuţi în grupul ţintă;

R2.3: 360 manageri şcolari/personal didactic din învăţământul preuniversitar participanţi la programe de formare şi monitorizaţi pe durata stagiilor de practică aferente;

R2.4.1: Minimum 9 mecanisme/ instrumente de monitorizare/ evaluare îmbunătăţite/dezvoltate/ actualizate;

R2.4.2: Minimum 324 manageri şcolari/personal didactic din învăţământul preuniversitar certificaţi pentru participare la programe de formare acreditate MENCŞ/ANC şi/sau evaluaţi pt performanţă profesională şi asigurare calitate educaţie incluzivă;

R3.1: 52 sesiuni de mentorat didactic şi coching cognitiv-comportamental desfăşurate cu participarea a 360 manageri şcolari şi personal didactic din învăţământul preuniversitar;

R3.2: 52 seminarii de schimb de bune practici desfăşurate cu participarea a 360 manageri şcolari şi personal didactic din învăţământul preuniversitar;

R3.3: Platformă online funcţională;

R3.4: 2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesională funcţionale.