Obiectivele proiectului sunt următoarele:

  • Atragerea și menținerea în 16 școli țintă a RU calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate și să realizeze incluziune școlară, prin participarea la programe de formare și dezvoltare profesională continuă;

  • Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 360 cadre didactice (185 din Botoșani și 175 din Giurgiu) care activează în școli defavorizate, prin programe de formare profesională continuă, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor;

  • Îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale din școlile țintă în scopul sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație prin programe de formare profesională continuă și dezvoltare de competențe de management educațional și de antreprenoriat;

  • Crearea, dezvoltarea și implementarea a 9 mecanisme/instrumente de monitorizare și evaluare a calității procesului de educație;

  • Crearea unui nucleu de resurse umane calificate și motivate în școlile țintă pentru diseminarea de cunoștințe/ metode/ practici de asigurare a calității în educație prin schimb de bune practici;

  • Dezvoltarea competențelor pentru 360 cadre didactice din școli defavorizate în accesarea/ utilizarea/configurarea tehnologiilor informației și comunicațiilor moderne integrate în procesele educaționale desfășurate în mediul preuniversitar.