În cadrul proiectului se realizează următoarele activități:

A1. Management proiect;

A1.1. Management proiect;

A2. Dezvoltare competenţe de instruire şi/ sau transversale prin programe de formare şi dezvoltare profesională continua;

A2.1. Campanie de informare, conştientizare, sensibilizare şi motivare pentru atragerea şi menţinerea resurselor umane calificate în şcoli defavorizate;

A2.2. Identificare, constituire şi menţinere grup ţintă;

A2.3. Organizare/ desfăşuare programe de formare şi monitorizare stagii de practică;

A2.4. Evaluare şi mecanisme/instrumente de monitorizare/evaluare;

A3. Schimb de experienţă şi reţele de sprijin professional;

A3.1. Mentorat didactic şi coaching cognitiv-comportamental pentru dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane din şcolile ţintă;

A3.2. Identificare/dezvoltare/ schimb de bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie, dezvoltare profesională şi pentru facilitarea dialogului şcoală – familie – comunitate;

A3.3. Platformă educaţională online pentru sprijin professional;

A3.4. Centre de sprijn pentru dezvoltare profesională.