Școala are un rol esențial, nu atât în a transmite informații, cât în a dezvolta capacitatea de gândire a tinerilor. Informațiile primite sunt tranformate în cunoaștere prin intermediul gândirii critice. Se mai poate forma această gândire în condițiile în care cititul se reduce doar la ceea ce accesăm pe internet?

Cât de mult mai citesc tinerii în ziua de azi? Și mai ales ce citesc?

Disperarea adulților vine mai ales din faptul că nu-și mai pot exercita cu ușurință modalitățile de control asupra actualelor generații scăldate în net.

Partea II

1.     Introducere

Propunem prezentarea unor  noi metode practice de lucru atât în viața de zi cu zi, cât și cu elevii în clasă. Ideea de bază rămâne stimularea gândirii într-un mod favorabil creierului

Ceea ce contează în viață este să fim conștienți cât mai mult de noi înșine și de tot ceea ce ne înconjoară. Viața trăită conștient este un deziderat pe care îl propun tot mai multe metode de dezvoltare personală.

Am definit în prima parte a materialului gândirea în mod succint, fiind vorba de un concept deosebit de complex. De asemenea realitatea este în permanentă transformare, informațiile pe care le primim pe unitatea de timp sunt mai multe și din domenii distincte. Asistăm la o permanentă stare de alertă și este posibil să pierdem uneori detalii care ne sunt utile, în situații speciale , chiar vitale.

 

A. Teme supuse dezbaterii

1. Generații pre-XYZ (înainte de 1965)

2. Generația X (1965 - 1980)

3. Generația Y (1981 - 1995)

4. Generația Z (1996 - 2010)

5. Generația ALFA (2011 - în prezent)

6. Caracteristici ale generațiilor. Moduri de abordare a învățării.

7. Modele transformatoare: Bloom, ADDIE, SAMR, EduTech

 

Partea IV

Puterea cuvintelor

 

1.Ce reprezintă de fapt cuvintele?

Le folosim tot timpul. Ele reprezintă simboluri pentru toată existența noastră. În Evanghelia după Ioan se spune:” Întru’nceput era Cuvântul si Cuvântul

era la Dumnezeu si Cuvântul Dumnezeu era.”[1]

Putem spune că, la temelia ființei umane, stă tocmai această fantastică capacitate de a spune cuvinte. Cuvântul construiește, dar poate și demola. Armele principale ale unui cadru didactic în activitatea sa sunt cuvintele.

Propunem în această lună noi metode de comunicare – mai precis învățarea  și aplicarea unor metode bazate pe puterea cuvintelor - care au la bază descoperirile din neuroștiințe. Sunt din ce în ce mai multe cercetări referitoare la efectele cuvintelor asupra creierului cu implicații directe asupra stării emoționale. ”De fapt , un singur cuvânt are puterea de a influența manifestarea genelor ce reglează stresul fizic și emoțional.”[2]