Bune practici privind formarea profesională a cadrelor didactice pentru educație incluzivă de calitate pentru proiectul ProFORM

 

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

 

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

 

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/        Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

 

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

 

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

 

Categorie expert: Expert termen lung

 

 

Metode utilizate în sinteza textului

 

 

Larga disponibilitate a documentelor a impus extinderea cercetărilor  în domeniul rezumării  textelor pentru automatizarea procesului. Un rezumat este definit ca un text produs dintr-unul sau mai multe texte, care transmite informații importante în textul (textele) inițial și care nu are mai mult de jumătate din lungimea  materialului inițial și, de obicei, semnificativ mai scurt decât acesta [1].

 

Este important de considerat şi domeniul la care se referă textul. Metode de rezumare a textelor medicale sunt descrise in [3]. Principalii factori care influenţează rezultatul rezumării sunt [3]:  document unic versus multi-document, numărul de limbi în care documentele de intraresunt scrise, text versus rezumate multimedia, rezumate informative versus rezumate indicative, rezumări generice versus rezumări utilizator (relevant pentru o interogare a unui utilizator), scop general versus specific domeniului, calitatea rezultatului, extractiv (reducţie) versus abstractiv .

 

 

Sesiune online pentru dezvoltarea personală și profesională a resurselor umane din școlile țintă pentru proiectul ProFORM

 

 

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

 

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

 

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/        Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

 

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

 

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

 

Categorie expert: Expert termen lung

 

 

Strategii, metode şi tehnici de învăţare independentă pentru

 

dezvoltare profesională

 

 

 

Discuţiile “face to face” la prezentarea portofoliilor în cadrul evaluării finale la programele de formare urmate în cadrul ProFORM au reliefat faptul că participanţii care au finalizat cu succes toate modulele programului de formare sunt preocupaţi continuu de propria dezvoltare personală şi profesională. Aceştia participă la seminarii metodice sau urmează programe de pregătire universitară. Cei mai mulţi sunt absolvenţi de studii universitare, dar continuă să fie interesaţi de strategii, metode şi tehnici de învăţare în contextul dinamicii societăţii  cunoaşterii.

 

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/         Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

            Modele ale inteligenței computaționale

Se supune discuției identificarea de resurse online, inclusiv resurse educaționale deschise care pot fi utilizate, la clasă, cu ocazia predării anumitor concept de mecanisme computationale specific inteligentei artificiale.

1.       Se identifică resurse privind modelare fuzzy.

2.       Se identifică materiale multimedia care pot fi utilizate în discuțiile despre modelarea si rationamentul fuzzy

3.       Se identifică resurse privind modelarea genetica și utilizarea acestor modele în practică, in special ]n obtinerea unor configuratii optime

4.       Se identifică teme specifice rezolvarii problemelor prin metode inspirate din biologie.

Se pornește de la următoarea listă de resurse, propusă spre examinare și extindere.

 

Problema urgenței și a importanței

 

Cele patru sectoare

 

 

Vom continua în această sesiune să analizăm care sunt lucrurile urgente, care sunt importante și care este relația dintre ele. Aceste lămuriri sunt esențiale pentru a putea stabili prioritățile de care să ținem cont pentru un time management eficient, care să conducă în permanență spre sporirea calității vieții noastre.

 

Multe lucruri care sunt esențiale pentru atingerea țelurilor și  care oferă sens și bogăție vieții noastre pot fi mai puțin urgente, nu acționează direct și insistent asupra noastră.

 

Am introdus în sesiunea anteriaoră o matricede administrare a timpului în funcție de patru categorii, sau sectoare, în care sunt aranjate activitățile noastre curente. Această matrice a fost elaborată de R. Covey, cel care a înființat și condus Centrul de Conducere Covey care are ca obiect de activitate consilierea managerilor în probleme de conducere atât a afacerilor cât și a propriei vieți. O temă importantă era aceea legată de mamagementul timpului.

 

Bune practici privind formarea profesională a cadrelor didactice pentru educație incluzivă de calitate pentru proiectul ProFORM

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

 Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

 2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/        Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

 Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

 Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

 Categorie expert: Expert termen lung

 

 

Învăţarea folosind dispozitive mobile

 

1.       Introducere

 Învăţarea folosind dispozitive mobile, denumită şi mlearning, este o formă de învăţare la distanţă, parte a elearning (fig 1). M-learning este termenul folosit pentru acea metodă didactică, care se bazează pe cele mai noi tehnologii în comunicaţii şi sisteme de procesare a informaţiei, care facilitează desfăşurarea procesului de învăţare, timpul şi spaţiul nemaifiind o problemă în realizarea legăturii dintre actorii procesului educaţional (ref [4]). M-learning se concentrează pe mobilitatea elevului, interacţiunea cu tehnologiile mobile şi pe procesul de învăţare.

 

Pictureoct pro 2020 1

 

Figura 1. Forme de învăţământ (ref [4])