Partea III
Multiplele limbaje ale creierului

 

  1. Obiective

Dezvoltarea, atât în clasă, cât și în viața de zi cu zi, a capacității de a ne folosi cât mai bine creierul, prin stimularea, dar și accesarea multiplelor limbaje din ființa noastră.

Scopul principal al acestor sesiuni este acela de a vă trezi curiozitatea pentru a afla mai multe în acest domeniu. Și implicit pentru dezvoltate personală și profesională.

Sunt tehnici care pot fi lucrate individual, dar și în clasă cu elevii.

Exerciții

Cursurile care sunt oferite cadrelor didactice prin programul de formare profesională ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă” desfășurat în județele Botoșani și Giurgiu – au ca scop principal familiarizarea acestora cu noile metode de predare, metode complexe care permit elevilor să-și elibereze potențialul creativ. Nu în ultimul rând , pentru a putea transmite ceva, cadrele didactice sunt implicate în activități care, alături de dezvoltarea profesională, le oferă și un cadru pentru dezvoltarea personală.

Propunem  o succesiune de sesiuni online bazate pe aplicarea unor  metode  cunoscute, dar destul de rar utilizate.

Pentru început puteți avea o mare rezervă, ceva din dumneavoastră se opune unei astfel de experiențe. Observați-vă starea interioară și dați frâu curiozității și creativității. Este ceea ce dumneavoastră propuneți zilnic elevilor la clasă.

Exercițiile propuse au rolul de a ne ajuta să devenim cu adevărat conștienți de impactul lecțiilor noastre asupra clasei. Cât rețin ei din ceea ce le spunem? Care sunt cele mai adecvate metode de evaluare?

 

Probleme supuse dezbaterii:

1. Instrumente TIC în consiliere

 

A. Bazele de date sunt instrumente prin care se colectează şi organizează informaţii despre anumite subiecte pentru a facilita accesul persoanelor interesate. În consiliere, bazele de date se pot referi atât la unele generate de instituţii prin efort colectiv (ex. profile ocupaţionale), cât şi la cele create de consilieri individuali (ex. fişele beneficiarilor).

B. Instrumentele de procesare a informaţiei (audio, video, imagini, text) fac parte din programele cele mai întrebuinţate, atât de către utilizatori profesionali cât şi de cei cu scop recreativ. Ele permit crearea de noi conţinuturi sau rearanjarea unora deja existente.

C. Reţele de socializare online sunt aplicaţii care facilitează întâlnirea în spaţiul virtual a unor persoane care de obicei împărtăşesc interese comune.

D. Reţelele profesionale sunt o variantă particulară a reţelelor de socializare care se concentrează pe aspecte ce ţin de un anumit domeniu de activitate.

1. Beneficii ale utilizării tehnologiilor de acces

TA are următoarele contribuții [11]:

• facilitează persoanei cu deficienţă de vedere accesul la informaţia la care anterior nu avea acces independent;

• permite formarea de noi abilităţi de natură să faciliteze integrarea socială şi profesională;

• permite efectuarea de sarcini, relativ independent şi într-un ritm asemănător cu al unei persoane fără deficienţe;

• oferă suport în activităţile educaţionale şi în interacţiunile sociale.

 

MOTTO

Te rog nu fă din mine un tocilar!

Lasă-mă, te rog, te rog,

Să fac așa  cum îi place creierului!

Vera Birchenbihl

 

Introducere

Se vorbește din ce în ce mai mult despre creativitate. Sunt propuse metode de învățare în care copiii sunt lăsați să se exprime liber. Dar noi înțelegem oare modul lor de gândire? În cartea sa Tare de cap, Vera Birchenbihl, psiholog și jurnalist de carieră propune exerciții pentru o mai bună utilizare a creierului.

Ea spune, printre altele, că, dacă extrateriștrii ar ateriza pe Terra, ar considera copiii ca fiind din alta specie decât adulții deoarece aceștia se nasc cu o capacitate deosebită de a face asocieri și a utiliza pentru învățare imaginile construite de către emisfera dreaptă. Această abilitate se pierde pe parcursul anilor de școală datorită metodelor rigide de memorare utilizate.