Bune practici privind formarea profesională a cadrelor didactice pentru educație incluzivă de calitate pentru proiectul ProFORM

 Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

 Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

 2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/        Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

 Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

 Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

 Categorie expert: Expert termen lung

 

Învăţare folosind platforme Cloud

 1.      Introducere

 Cloud computing se referă la un serviciu de închiriere-utilizare a unor resurse virtuale hardware şi software [1]. Utilizatorul plăteşte pentru resursa folosită în funcţie de durata utilizării acesteia. Platformele cloud au apărut ca alternative la centrele tradiționale de calcul [9]. Materialul de mai jos aduce în atenţia cititorilor câteva aspect importante ale modului de abordare Cloud şi descrie unele dintre cele mai populare platform educaţionale bazate pe cloud. Acesta poate fi util cursanţilor ProForm ca material adiţional afferent modulului 1 al tuturor programelor de formare ProForm.

 

Sesiune online pentru dezvoltarea personală și profesională a resurselor umane din școlile țintă pentru proiectul ProFORM

 

 

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

 

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

 

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/        Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

 

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

 

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

 

Categorie expert: Expert termen lung

 

 

Învățarea bazată pe probleme

 

 Învățarea bazată pe probleme (PBL) este o metodă de predare în care problemele complexe din lumea reală sunt utilizate ca mijloc de promovare a învățării elevilor de concepte și principii, spre deosebire de prezentarea directă a faptelor și conceptelor [1]. Problema trebuie să motiveze elevii să caute o înțelegere mai profundă a conceptelor. Problema ar trebui să solicite elevilor să ia decizii motivate și să le susțină. De asemenea, problema ar trebui să includă obiectivele conținutului în așa fel încât să-l conecteze la lecții/ cunoștințe anterioare. Dacă este folosită pentru un proiect de grup, problema are nevoie de un nivel de complexitate pentru a se asigura că elevii lucrează împreună pentru a o rezolva. Dacă este folosită pentru un proiect  derulat de-a lungul mai multor etape, etapele inițiale ale problemei ar trebui să fie clare și să implice atragerea elevilor spre problemă.

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/         Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Inteligență computațională – calcul nuanțat

            Expresia „inteligență computațională” se utilizează pentru a cuprinde anumite mecanisme computaționale din domeniul inteligenței artificiale: calcul nuanțat (sisteme fuzzy), calcul evolutiv (algoritmi genetici, programare genetică), calcul neuronal (folosind rețele neuronale artificiale) etc.

            În cele ce urmează descriem un model care extinde raționamentul binar aplicat mulțimilor și logicii clasice. Se obțin expresiile care se referă la mulțimi fuzzy, respectiv logică fuzzy.

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/         Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Inteligență computațională – calcul evolutiv

Expresia “computational intelligence” a fost utilizată, pentru prima dată, de către John McCarthy în 1956. Un sistem este considerat „inteligent” numai dacă satisface cerințele de învățare și de luare a deciziilor. Este cunoscut faptul că cea mai cunoscută manifestare a inteligenței este inteligența umană. Caracteristica „inteligenței” este de obicei atribuită oamenilor, astfel încât CI este un mod de a performa ca ființele umane și de a folosi raționamente asemănătoare omului, adică folosește cunoștințe inexacte și confuze. Astfel, obiectivul CI este de a recrea inteligența asemănătoare omului într-o mașină creată de oameni [1].

Printre paradigmele inteligenței computaționale se află și calculul evolutiv, denumit astfel deoarece simulează mecanismele evolutive ale sistemelor biologice, în special cele inspirate din domeniul genetic.

Dependența de urgență

V-am propus în sesiunea anterioară să reflectați câteva clipe la afirmațiile dintr-un repertoriu al urgenței propus de R. Covey, cel care a înființat și condus Centrul de Conducere Covey care are ca obiect de activitate consilierea managerilor în probleme de conducere atât a afacerilor cât și a propriei vieți. O temă importantă era aceea legată de mamagementul timpului.

Vă rog să reveniți câteva clipe la acest repertoriu al urgenței. Puteți să-l mai parcurgeți încă o dată rapid, și să vă notați punctajul.

Mulți dintre noi sunt deja obișnuiți cu activitățile urgente – uneori primi sarcini care trebuiau să fie gata ieri.

Dar există o parte bună – ne obișnuim atât de mult cu viteza și cu treburile urgente, încât fără ele ne lipsește ceva. Este vorba de iureșui adrenalinei care apare atunci când avem o urgență. Ne simțim utili, simțim că trăim cu adevărat, că suntem luați în seamă. Și treptat, pe nesimțite se poate instala o adevărată dependență de urgență. O urgență rezolvată ne dă uneori mai multă încredere în noi, avem o satisfacție temporară.