Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

 Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

 2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/        Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

 Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

 Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

 Categorie expert: Expert termen lung

 

             Mecanisme generative pro STEM

 Se supun discuției identificarea de resurse online, inclusive resurse educaționale deschise care pot fi utilizate, la clasă, cu ocazia predării anumitor concept de mecanisme generative și aplicații ale acestora.

 1.       Se identifică resurse privind modelare cu L-sisteme în biologie.

 2.       Se identifică materiale multimedia care pot fi utilizate în discuțiile despre modelarea creșterii plantelor

 3.       Se identifică resurse privind modelarea geometrică folosind reprezentarea CSG și utilizarea acestor modele în practică

 4.       Se identifică teme specifice imprimării 3D care pot fi abordate cu ajutorul mecanismelor generative.

 Se pornește de la următoarea listă de resurse, propusă spre examinare și extindere.

 1.       http://id.inf.ucv.ro/~ghindeanu/courses/bc/Curs4.pdf

 2.       https://karczmarczuk.users.greyc.fr/TEACH/TAL/Linden.html

 3.       http://www.kevs3d.co.uk/dev/lsystems/

 4.       https://ecdl.ro/noutati-articol/3d-printing-in-scoala-noi-absolventi_567.html

 5.       https://www.freecadweb.org/wiki/Constructive_solid_geometry

 6.       https://www.me.utexas.edu/~rbarr/solids/unaryOp.html

 7.       http://opencsg.org/

 8.       https://www.openscad.org/about.html

 9.       https://www.youtube.com/watch?v=-FyC3dn3HJY

 10.   https://evanw.github.io/csg.js/

 11.   https://www.youtube.com/watch?v=0jjeOYMjmDU

 12.   https://www.youtube.com/watch?v=gHAqJY48p3Y

 13.   https://www.youtube.com/watch?v=4Z8wjK7hOXE

 14.   https://www.youtube.com/watch?v=0gwKLJfg2Ts

 15.   https://www.youtube.com/watch?v=PeoevMLW_L8

 16.   https://www.youtube.com/watch?v=KjfMWICV-3U

 17.   https://www.youtube.com/watch?v=yMp1SGc_0wE

 18.   https://www.youtube.com/watch?v=vJf3NZK6fEQ

 19.   Turtle system, https://www.turtle.ox.ac.uk/

 20.   https://inventtolearn.com/turtleart/

 21.   Turtle and Python, https://docs.python.org/3/library/turtle.html

 

Participanții, în funcție de nivelul școlar la care predau își adaptează tematica la subiecte care pot fi tratate cu clasa. Se recomandă utilizarea unui laborator informatic și exersarea a cel puțin două exemple de utilizare a mecanismelor generative.