Sesiune online pentru dezvoltarea personală și profesională a resurselor umane din școlile țintă pentru proiectul ProFORM

 

 

 

Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

 

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

 

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/        Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

 

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

 

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

 

Categorie expert: Expert termen lung

 

 

Învățarea bazată pe probleme

 

 Învățarea bazată pe probleme (PBL) este o metodă de predare în care problemele complexe din lumea reală sunt utilizate ca mijloc de promovare a învățării elevilor de concepte și principii, spre deosebire de prezentarea directă a faptelor și conceptelor [1]. Problema trebuie să motiveze elevii să caute o înțelegere mai profundă a conceptelor. Problema ar trebui să solicite elevilor să ia decizii motivate și să le susțină. De asemenea, problema ar trebui să includă obiectivele conținutului în așa fel încât să-l conecteze la lecții/ cunoștințe anterioare. Dacă este folosită pentru un proiect de grup, problema are nevoie de un nivel de complexitate pentru a se asigura că elevii lucrează împreună pentru a o rezolva. Dacă este folosită pentru un proiect  derulat de-a lungul mai multor etape, etapele inițiale ale problemei ar trebui să fie clare și să implice atragerea elevilor spre problemă.

 

 

 

Se consideră următoarele etape metodice de rezolvare a problemelor [2, 3]:

 

·         Clarificarea enunțului problemei (1),

 

·         Judecata problemei (2),

 

·         Planificarea rezolvării problemei (3),

 

·         Rezolvarea subproblemelor  și obținerea soluției problemei (4).

 

 

In final este bine să se efectueze unele activități suplimentare precum: verificare, comparare, extindere etc.

 

 

Se supun atenției următoarele clase de probleme:

 

1.      Probleme rezolvabile cu ajutorul matematicii [2, 3]

 

2.      Probleme de fizică [4, 10]

 

3.      Probleme de chimie [5, 6, 7, 8, 10]

 

4.      Probleme de biologie [9]

 

Se doreste identificarea de probleme interdisciplinare, probleme rezolvabile la nivel de grup, probleme rezolvabile în mai multe etape.

 

 

Bibliografie

 

 

1.      https://citl.illinois.edu/citl-101/teaching-learning/resources/teaching-strategies/problem-based-learning-(pbl)

 

2.      Metode aritmetice de rezolvare a problemelor, https://isjvl.ro/images/stories/food/site/resurse%20educationale/MATEMATICA/archive/MET%20PRED.pdf

 

3.      Ioana Magdas, Probleme pentru pregătirea didactică matematică ȋn ȋnvăţământul primar, Presa Universitara Clujeana, 2017

 

4.      https://fizicaursuv.com/category/probleme/

 

5.      Corpodean C., Berinde Z., Drinkal C., Chimie pentru grupele de performanţă – clasa a IX-a, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003

 

6.      Berinde Z.,  Chimia în concursurile şcolare. Olimpiada judeţeană (1990 – 1999), clasa a VIII - a, Ed. Cub  Press 22, 2000

 

7.      Berinde Z.,  Chimia în concursurile şcolare. Olimpiada naţională (1990 – 1999), clasa a VIII - a,  Ed. Cub Press 22, 2000

 

8.      Niac Gavril, Probleme de chimie culese din viata de toate zilele - Editia a II-a, EMIA, 2018

 

9.      Nicorici Maria, Unele metodologii de rezolvare a situatiilor problema la orele de biologie, 2013, http://docfoc.com/download/biologie

 

10.  https://ceae.ro/proiect-invatarea-fizicii/