Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

Managementul şcolii ca nucleu al dezvoltării practicilor incluzive

Educaţia incluzivă nu este o formă de educaţie accesibilă doar pentru anumite grupuri considerate dezavantajate ci o formă de educaţie promovată pentru înlăturarea barierelor învăţării, de orice tip. Ea înseamnă, în esenţă, schimbarea școlii obişnuite pentru a se plia pe cerinţele educative ale tuturor celor care învaţă. Iată motivul pentru care  managementul şcolii şi elaborarea unor strategii adecvate constituie direcţiile necesare pentru a acoperi nevoia de reconstrucţie a abordării şcolii ca instituţie.