Potențialul celor patru înzestrări umane

Partea a 2-a

”Timpul ascunde în sine un mister care

nu încetează să ne uimească. Filosofii, artiștii

și poeții au încercat să-i surprindă semnificația,

iar oamenii de știință au descoperit că natura lui

e diferită de ceea ce ne spune intuiția.”

Carlo Rovelli

Introducere

În această sesiune vom prezenta chestionarele aferente următoarele două însușiri umane pe care le-am prezentat în sesiunea anterioară – respectiv voința independentă și imaginația creativă. Pentru a fi eficienți în tot ceea ce întreprindem este necesar să ne îmbunătățim continuu înzestrările personale.

 

De asemenea vom detalia fiecare însușire în parte.

1.     Voința independentă

1.     Sunt capabil să-mi respect promisiunile făcute atât                 0  1  2  3  4

          față de mine însumi, cât și față de cei din jur?      

2.     Am capacitatea de a acționa conform propriilor mele              0  1  2  3  4

     imperative interioare, chiar și atunci când asta înseamnă

     să innot împotriva curentului?

3.     Mi-am dezvoltat abilitatea de a-mi stabili și a duce la             0  1  2  3  4

îndeplinire niște scopuri semnificative în viață?

4.     Îmi pot subordona dispozițiile responsabilităților?                  0  1  2  3  4     

2.     Imaginația creativă   

1.      Mă gândesc la viitor:                                                          0  1  2  3  4                       

2.     Îmi vizualizez viața dincolo de realitatea prezentului?       0  1  2  3  4       

pe care le au asupra comportamentului meu, asupra           0  1  2  3  4

 rezultatelor pe care le obțin în viață?

3.     Mă folosesc de această capacitate de vizualizare                 0  1  2  3  4  

Pentru a-mi confirma și realiza scopurile?   

4.     Caut căi noi , creative de a rezolva problemele                   0  1  2  3  4   

într-o  iversitate de situații:iau în considerație

opiniile diferite ale celorlalți? 

ursa: Stehen R Covey , A. Roger &Rebeca R Merrill,Managementul timpului sau Cum ne stabilim prioritățile  - p 66-67

Vă invit să citiți cu atenție, să nu vă grăbiți, chiar să meditați câteva minute la fiecare dintre întrebările din cele două chestionare. Notați-vă scorul – de la 0 la 4,

0 – niciodată;

2 – uneori;

4- totdeauna,

Puteti să vă acordați chiar și un punctaj intermedia- 1 sau 3.

Revedeți și punctajul obținut la cele două chestionare prezentate în sesiune online anterioară.

Dacă răspunsul este între 0 – 7 puncte însușirea respectivă este inactivă, dacă punctajul este între 8 – 12 însușirea este activă, in intervalul  13-16  însușărea este puternic dezvoltată.

3.     Educarea cunoașterii de sine prin păstrarea unui jurnal personal

Psihologii și toți cei implicați în activități de dezvoltare personală ne  recomandă să ținem un jurnal intim. Aici se încadrează activitățile din cele care nu sunt urgente, dar sunt importante pentru starea nostră de bine fizic, psihic ți mental. Sunteți invătați să vă notați evoluția celor patru însușiri personale pe măsură ce deveniți conștienți de ele.

Seara vă puteți nota trei lucruri frumoase pe care le-ați văzut în ziua respectivă, trei lucruri pe care le-ați îndeplinit cu succes din agenda dumneavoastră. În acest fel pregătin creierul să prelucreze aspectele pozitive ale vieții noastre cu efecte pe timp lung. Putem evita chiar și insomniile datorate grijilor și lucrurilor neîndeplinite. Este o formă de a ne educa gândirea pozitivă.

Cu toții am întâlnit o bogată literatură de specialitate care ne învață să gândim pozitiv. Este bine să ne antrenăm atunci când situațiile nu sunt extrem de urgente. Să putem rămâne stăpâni pe situație în cazurilimită, să avem încredere în noi înșine.

Vă puteți nota chiar și aspectele negative – astfel le puteți înțelege mai bine și soluțiile apar de multe ori doar prin clarificarea problemei.

De exemplu, dacă părinții tăi au avut o atitudine pe care ți-ai promis că o vei evita cu copii tăi, notează în ce măsură ți-ai respectat promisiunea.

Ne putem lua un angajament față  de noi înșine sau față de altcineva, îl notăm și vom vedea cum ne folosim voința independentă pentru a duce totul la capăt.

Ne stabilim în acest fel prioritățile, vedem ce tragere de inimă avem pentru un angajament sau nu.

Pe măsură ce ne notăm ceea ce dorim să facem, ceea ce a mers bine, unde ne-am poticnit, ne dezvoltăm imaginația. Ne clarifică poziția în raport cu evenimentele din viața noastră.

4.     Educarea conștiinței prin învățare, ascultare și răspuns

”Existența conștiinței este unul dintre cele mai largi acceptate concepte din literatura psihologică, sociologică, religioasă și filosofică din toate timpurile. De la ”vocea interioară” din literatura populară până la ”inconștientul colectiv” din psihologie, această însușire a fost recunoscută și abordată ca element esențial al ființei umane .”[1]

Dacă vom face o analiză minuțioasă a vieților nostre, cu toții ajungem la ceea ce Jung denumea ”inconștientul colectiv”, care ține cont de spiritul universal, de legile vieții.

Privind însă în jurul nostru , multe activități tind să devină mecanice, fără să ne dezvolte în mod special conștiința. Sunt însă situații de criză precum o pandemie pentru ca fiecare ființa umană să devină conștientă de respectarea fiecărei ființe umane, de respectul față de viață. Sunt momente de retragere spre noi înșine și să meditam la adevăratele valori. Prima condiție pentru a avea este să fim.

Suntem prinși în tot felul de activități, de zgomot, de condiționări de toate tipurile, de mesaje media, de paradigme vicioase care anulează disponibilitatea de a ne asculta acea voce interioară de la care am putea principiile nordului autentic și gradul în care suntem capabili de ele.

Principiile trebuie să guverneze. Rostul cadrelor didactice este în primul rând acela de a forma conștiințe, abia după aceea de a transmite cunoștințe.

Este esențială educarea conștiinței prin învățare, ascultare și răspuns.

Ne putem educa această conștiință prin următoarele metode:

·        Citind și meditând asupra înțepciunii transmise de veacuri prin cărți sau prin viu glas;

·        Detașîndu-ne și învățând din propria experiență ;

·        Învățând și din experientța celor din jur;

·        Găsind timp pentru noi înșine, retrăgându-ne din când în când în liniște și ascultând vocea interioară

·        Răspunzând acelei voci.

Viața noastră trebuie să fie un răspuns la această voce interiară .

5.     Să ne hrănim voința independență luându-ne și respectând angajamente

În viață este esențial să ne respectăm promisiunile, acesta fiind unul din modurile cele mai eficiente pentru a ne întări voința inteligență. Alături de conturile din bancă avem și un cont Personal de Integritate – metaforă care descrie nivelul nostru de încredere pe care îl avem în voi înșivă.

E util să ne luăm un angajament ușor de îndeplinit și să exersăm zilnic , chiar 0dacă pentru asta trebuie să ne sculăm mai de dimineață. Sau ne limităm la un timp mai scurt pentru accesarea facebook-ului, pentru a ține mai mult timp închis televizorul.

Nu este bine să ne luăm angajamente exgerate pe care este greu să le ducem la bun sfârșit pentru că în acest mod riscăm să ne pierdem încrederea în noi înșine. Să ne construim încet-încet un Cont Personal de Integritate.

”Cele mai mari bătălii ale noastre se duc în încăperile tăcute ale sufletului nostru”, după cum spunea un înțelept.

6.     Dezvoltarea imaginației creativa prin intermediul reprezentării plăsmuite

În acest scop este bine să imaginăm scenarii pozitive, să ne vedem în acțiune pentru a ne îndeplini scopurile esnțiale ale vieții.

Ne putem izola o dată pe zi , sau măcar pe săptămână , stați liniștit în camera dumneavoastră și , cu ochii închiși, ne imaginăm că suntem într-o situașie care ne crează o stare de discomfort sau de suferință. Observăm ce ne irită cel mai tare, ne privim cu alte cuvinte starea de discomfort direct în față. Traversăm această stare, respirăm liniștiți accentuând exiprul, lăsând mintea noastră să găsească cea mai bună soluție pentru problema respectivă. Vedem cu ochii minții cel mai bun scenariu, descoperim cea mai bună reacție în situația dată care să nu afecteze calitatea vieții.

BIBLIOGRAFIE

  1. Stehen R Covey , A. Roger &Rebeca R Merrill,Managementul timpului sau Cum ne stabilim prioritățile , Ed ALL, 2007,
  2. Stehen R Covey, A treia cale, Ed ALL, 2013

 [1] Stehen R Covey , A. Roger &Rebeca R Merrill,Managementul timpului sau Cum ne stabilim prioritățile, p.69