În condițiile date de STAREA DE URGENȚĂ decretată de Președintele Klaus JOHANNIS pe întreg teritoriul României în data de 16 martie 2020 și a hotărârilor stipulate prin ORDONANȚELE MILITARE emise în această perioadă, activitățile Proiectului ProForm – PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă șe desfășoară în modul ONLINE prin platforma BLACKBOARD pusă la dispoziție de Societatea Asociația – Societatea Națională pentru cultură, știință și educație ”SPIRU HARET”

 

Sistemul educaţional este, în mod paradoxal, un teren fertil pentru mituri legate de educație, creierul uman și psihologie. În ultima întâlnire din cadrul Proiectului PROFORM, avută cu profesorii din şcolile incluse în proiect, experţii pe problem de mentorat şi coaching au  arătat care dintre informațiile mult-vehiculate în discuțiile despre educație sunt neuro-mituri discreditate de știință și, pe de altă parte, ce s-a dovedit cu certitudine în ce privește efectele educației.

 

Printre miturile cele mai frecvente, în care cred inclusiv profesorii și psihologii școlari, se numără următoarele: zahărul îi agită pe copii, ne folosim doar 10% din capacitatea creierului, oamenii cu emisfera dreaptă mai bine dezvoltată sunt creativi, elevii învață cel mai eficient când stilul profesorilor se potrivește cu stilul de învățare al elevilor (e.g., auditiv, vizual), stima de sine scăzută este cauza notelor slabe la școală, programele cu polițiști în scoală, care explică riscurile drogurilor, funcționează, teoria inteligențelor multiple este validă sau există o epidemie de autism.Deși toate cele opt afirmații de mai sus au fost demontate de ştiinţă, totuși ele persistă – sunt în continuare crezute și promovate de practicieni, făcând adevărul în ceea ce priveşte acestea să fie întreținute de o serie de factori, precum:

 • realismul naiv – tendința noastră de a crede că ceea ce observăm cu ochiul liber este realitatea obiectivă;
 • distorsiunea de confirmare – tendința de a căuta dovezi în favoarea convingerilor noastre și de a minimiza sau să ignora dovezile contrare;
 • închiderea prematură a gestaltului – tendința de a trage concluzii prea rapide, înainte să apară dovezi convingătoare, din cauza disconfortului și consumului de energie pe care îl presupune păstrarea deschisă a capitolului respectiv în mintea noastră;
 • corelațiile iluzorii – constatarea unor tipare cauzale ce nu există de fapt, între aspecte care corelează și au aceeași evoluție întâmplătoare.

În ciuda acestor idei pseudoștiințifice, alimentate de vulnerabilitățile noastre cognitive, cercertările din ultimii ani ne-au condus și către descoperiri solide în domeniul educațional. Ce ne arată știința ca fiind valid, dincolo de dubiu?

 • că educația ne face mai inteligenți cu 1-5 puncte IQ pe an de studiu – ne dezvoltă atât raționamentul fluid, cât și cunoștințele cristalizate;
 • că educația ne emancipează și ne deschide mintea: cultivă valorile liberale, de autonomie și auto-exprimare;
 • că nivelul de inteligență generală este cel mai bun predictor al performanței școlare, alături de conștiinciozitate și curiozitate;
 • și, nu în ultimul rând, că învățăm eficient atunci când:
  • învățăm din timp, nu pe ultima sută de metri;
  • ne testăm și ne verificăm nivelul de cunoștințe în mod regulat;
  • înțelegem legăturile logice, modul de rezolvare și ne întrebăm „de ce?”, astfel încât să avem explicații coerente
  • și alternăm studiul unui domeniu (e.g., psihologia dezvoltării) cu studiul unui alt domeniu (e.g., consilierea vocațională).

 

 

Fiecarea ctivitate a proiectului urmărește profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă,  asigurarea calității educației prin fromarea profesională continua și asigurarea unei educații incluzive de calitate. Acest proiect de formare continua este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 care urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvolatarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociatia Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, știinta și cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani si Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.