În condițiile date de STAREA DE URGENȚĂ decretată de Președintele Klaus JOHANNIS pe întreg teritoriul României în data de 16 martie 2020 și a hotărârilor stipulate prin ORDONANȚELE MILITARE emise în această perioadă, activitățile Proiectului ProForm – PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă șe desfășoară în modul ONLINE prin platforma BLACKBOARD pusă la dispoziție de Societatea Asociația – Societatea Națională pentru cultură, știință și educație ”SPIRU HARET”

 

Fiecare individ trebuie să se cunoască cu exactitate şi obiectivitate atunci când se orientează în carieră. Cercetarea pieţei forţei de muncă şi analiza opţiunilor privind cariera. Dacă în unele ţări această cercetare este favorizată de existenţa unei structuri foarte coerente de informare,în România abia de acum încolo se pun bazele unor centre de consiliere în carieră sau de mediere în domeniul muncii. Bazele de date puse la dispoziţie sunt încă departe de ceea ce ar fi nevoie pentru o documentare cu adevărat utilă în alegerea şi planificarea carierei. Aceasta a fost una dintre temele abordate la ultima întâlnire a experţilor ProForm cu cadrele didactice din judeţul Botoşani, în luna iulie.

 

Expertupe activităţi de mentorat şi coaching, prof. Corina palade a apreciat că cei interesaţi de viitorul lor profesional ar trebui să găsească în aceste centre şi în presa de specialitate date despre ocupaţiile existente pe piaţa forţei de muncă, despre cerinţele de instruire, nevoia de calificare şi specializare pentru fiecare dintre ele, condiţiile de muncă, tendinţele de dezvoltare a carierei în domeniul ales, beneficiile, etc. Adoptarea deciziilor (iniţiativa). Cu sau fără aceste posibilităţi de informare,fiecare individ trebuie să caute să afle singur răspuns la aceste întrebări folosind mai multe surse (manageri, colegi, cunoştinţe, etc.) şi pe această bază să ia o hotărâre. Ştiind ce se întâmplă în propria organizaţie, rolul şi locul acesteia în ramura din care face parte, se vor putea anticipa mult mai uşor oportunităţile şi evita catastrofele.

„În acest sens individul trebuie să identifice şi să evalueze alternativele, să selecteze cea mai bună alternativă şi să treacă la acţiune (elaborarea unui Curriculum Vitae şi a unei Scrisori de intenţie în vederea participării la procesul de selecţie pentru postul respectiv). Stabilirea unui plan de carieră şi comunicarea preferinţelor sale conducerii organizaţiei. Stabilirea scopurilor individuale ale carierei (destinaţia unde vrea să ajungă fiecare) este un prim pas important, după care urmează să se planifice modalităţile de atingere a obiectivelor respective.”

 

În elaborarea  Planului de carieră personal se urmăreşte parcurgerea succesivă a etapelor de autocunoaştere, analiză SWOT, principii directoare, deprinderi spre eficienţă, misiune personală, fixare a obiectivelor cu stabilirea unor planuri de acţiune strategice, roluri, status-uri etc. şi transpunerea lor în practică, în domeniile urmărite, a apreciaexpertul.

 

Fiecarea ctivitate a proiectului urmărește profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă,  asigurarea calității educației prin fromarea profesională continua și asigurarea unei educații incluzive de calitate. Acest proiect de formare continua este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 care urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvolatarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociatia Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, știinta și cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani si Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.