”DINAMICĂ ȘI CALITATE ÎN EDUCAȚIE”

Prin programul de profesionalizare a cadrelor didactice prin formare continuă PROFORM, organizat la Botoșani, în această lună, au fost vizate cadrele didactice din invățământul preuniversitar. Prin aceste întâlniri se are în vedere dezvoltarea competențelor în proiectarea demersului didactic, dar și crearea unor noi modalități de instruire a elevilor. Lucru deloc ușor, mai ales că se dorește ca produsele finale să stimuleze interpretări alternative și deschise, astfel încat să constituie un mijloc pentru formarea de competențe, valori și atitudini. Toate acestea impun modificarea activității profesorului din punct de vedere cantitativ și, în special, calitativ. Întâlnirile au avut loc la Liceul Tehnologic ”D. BOTEZ” din comuna Trușești din județul Botoșani și la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani.

Valența educativă a produselor multimedia - jocuri, filme educative, enciclopedii, audiții, prezentari - este dată de modul în care profesorul gestionează timpul, spațiul și strategiile didactice prin care le introduce în activitate, pentru a obține efectul dorit: stimularea curiozității, dorința de a ști, de a căuta, voința de a depăși obstacolele. Prin activitățile de mentoarat și coaching propuse prin intermediul Proiectului PROFORM, aceste componente ale procesului educational pot fi realizate cu mai multă ușurință, avându-se în vedere faptul că, profesorul prin mijloacele pe care le are la dispoziție în secolul XXI poate capacita la maxim elevul.

În sistemul de învățământ din România se folosesc înca preponderent metodele tradiționale de activitate școlară. Produsele multimedia trebuie introduse alternativ și complementar cu alte mijloace audio-vizuale sau tradiționale - machete, hărți, enciclopedii clasice sau planșe -  nu pentru a înlocui metodele și mijloacele didactice tradiționale, ci pentru a le îmbunătăți și a le moderniza, creând premisele formării unui tânăr educat și informat.

În același timp, pentru crearea unui mediu propice de acumulare a cunoștințelor, profesorii trebuie să aibă în vedere eliminarea problemelor create în unitățile de învățământ între elevi. Astfel, fenomenul de bullyng trebuie eradicat pe cât posibil, pentru ca elevii să poată avea confortul necesar atât la școală, cât și în afara ei.

Fiecare activitate a proiectului urmărește profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă, asigurarea calității educației prin fromarea profesională continua și asigurarea unei educații incluzive de calitate. Acest proiect de formare continua este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 care urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvolatarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociatia Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, știinta și cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani si Inspectoratul Școlar Judeean Giurgiu.