Institutiile care înteleg si aplica principiile marketingului îsi ating adesea mai eficient obiectivele. Ele trebuie sa atraga resurse, sa-si motiveze angajatii si sa atraga consumatorii de educatie. Marketingul este stiinta aplicata cea mai preocupata de eficienta si eficacitatea schimburilor si este aplicabila la fel de bine si pentru institutii educationale, nu numai pentru firme.

Aplicarea marketingului în sistemul educaţional înseamnă conceperea unor programe de instruire adecvate nevoilor specifice indivizilor dintr-o comunitate şi implementarea unor sisteme de comunicare capabile să permită un schimb avantajos, de informaţii şi de valoare, pentru părţile implicate în proces.

Marketingul este o știință a vânzării și o artă de a convinge clienții să cumpere. După alții, marketingul este arta creării situațiilor în care cumpărătorul se autoconvinge să cumpere. Pentru aceasta trebuie folosite metode și tehnici științifice de investigare a pieței și adaptarea eficientă la nevoile consumatorilor. În ceea ce privește marketingul educațional și cultural este justificat prin aceea că și educația și cultura, în general, trebuie să devină domenii rentabile, punând în valoare ceea ce au de oferit, valorificând pentru aceasta orice oportunitate.

 

De la nevoile spiritual individuale care declanșează procesul motivației consumatorilor de educație, se ajunge la presiunea socio-economică globală care acționează în favoarea demersului educațional. “Evaluarea calității o fac consumatorii, după realizarea prestațiilor educaționale. Ei cumpără actul educațional înainte de a-i percepe valoarea.”

Desigur, punctul de plecare și consecvență pe termen scurt în alegerea unei școli sunt informațiile existente până la acea dată despre o anumită unitate școlară, dar adevărata valoare se stabilește la sfârșitul școlarizării, în funcție de performanțele de care sunt capabili absolvenții școlii respective.

Serviciul educațional odată evaluat, va determina o afluență mai mică sau mai mare de elevi. Serviciul în munca educativă reprezintă orice activitate care oferă beneficii și are loc în momentul interacțiunii dintre prestator și cumpărător.

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale.

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții:

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale;

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite.

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil.

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure audiența maximă a ofertei educaționale.

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive și adecvate.

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă.

Marketingul aduce, în principal, patru mari beneficii:

1. O eficiență mai mare în îndeplinirea misiunii instituției. Marketingul oferă instrumentele pentru a compara ceea ce instituția face actualmente cu misiunea și obiectivele stabilite. Analizele fundamentate științific, realizate în detaliu, sunt baza pentru programe care să se adreseze problemelor reale în parteneriatul școlii cu familiile elevilor. Marketingul contribuie la identificarea problemelor și la planificarea răspunsurilor care să ajute instituția în îndeplinirea misiunii asumate. 2. Crește satisfacția publicului și a pieței servite. Dacă instituția eșuează în dezvoltarea de programe satisfăcatoare pentru nevoile elevilor, părinților, finanțatorilor și altor persoane implicate, impresiile negative și reducerea intrărilor de fonduri vor avea efecte negative. Instituțiile care sunt insensibile la nevoile pieței se confruntă cu mai multă apatie și cu o moralitate mai scazută. Pentru astfel de instituții este dificilă atragerea de noi clienți și noi resurse financiare

3. Sporește atragerea resurselor de pe piață. În încercarea de a-și satisface clienții, instituțiile trebuie sa atragă resurse variate: angajați, finanțatori, alți susținători. Iar nivelul de atragere a acestor resurse este direct proporțional cu satisfacția oferita in schimb.

4.Eficientizarea acțiunii pe piață. Marketingul accentuează rolul managementului și coordonarii dezvoltării programelor, formării prețurilor, comunicațiilor și distribuției. Multe instituții iau decizii fără a lua în considerare legăturile cu piața, îndepărtând pe mulți dintre cei care trebuiau atrași. Având în vedere că puține instituții educaționale își pot permite risipirea resurselor, ele trebuie să atingă un nivel ridicat de eficacitate în relațiile lor cu piata.

Atragerea elevilor a constituit, pentru marketingul practicat în școlile din țările dezvoltate, obiectivul central pentru mult timp. După o vreme, marketingul este util mai ales pentru atragerea resurselor financiare, îmbunătățirea imaginii si relațiilor cu publicul interesat și comunitatea. Din păcate, marketingul în școlile românești pare sa fie încă o noutate.

    Multe școli sau mai bine zis mulți manageri ai instituțiilor șșcolare consider că marketingul nu este necesar. Multe instituții educaționale au presupus că valoarea educației este binecunoscută și cei care vor dori aceasta se vor înscrie la școală. Elevii se înscriau pentru că doreau exact ceea ce oferea școala sau pentru ca nu aveau alternative. Școala nu avea nevoie nici de recrutare, nici de marketing.

Există însă și școli au sesizat că nu reușeau să atragă suficienți elevi. Astfel, au intuit că potențialii elevi nu aflaseră despre existența școlii sau nu aveau suficientă motivație. Așa că au pornit în atragerea elevilor. Au apărut astfel primele servicii de recrutare și mai târziu de admitere, care erau, de fapt, temelia departamentului de marketing din școală. Acest lucru este valabil azi în majoritatea școlilor din țara noastră; la nivelul multor județe se organizează chiar târgurile de ofertă educațională, dar doar pentru licee. Liceele, datorită numărului de elevi în descreștere și imposibilității constituirii formațiunilor de elevi, se întrec în a-și promova școala: broșuri, postere de prezentare, pliante etc.

Ar trebui însă ca școlile să conștientizeze că dacă i-ar înțelege mai bine pe cei care au optat pentru școala lor, ar putea încerca să atragă și anul viitor elevi din aceeași categorie. Dacă ar înțelege cum au luat tinerii hotărârea, atunci școala ar putea valorifica aceste resurse și ar oferi informații potrivite, la momentul potrivit. Cercetarea pieței devine astfel o necesitate.

Devenind competitiv mai ales din cauza scăderii ratei natalității, deci, implicit scăderea populaiei școlare și mai ales la unitățile școlare din zonele dezavantajate, marketingul a început să fie înțeles ca modalitate de prospectare a pieței.  Există unități școlare în mediul rural sau zonele limitrofe ale orașelor, unde cadrele didactice merg ,,din poartă în poartă” să-și atragă elevii.

Școlile și-au intensificat acțiunile de promovare și cercetare, punând astfel bazele competiției. Au început să înțeleagă importanța diferențierii, faptul că nu pot oferi toate tipurile de programe și să rămână și cele mai bune școli pentru fiecare segment de opțiune. De aceea au decis să-și evidențieze istoricul, caracteristicile distincte, avantajele și să-și consolideze imaginea și poziția pe piața educațională. Obiectivele poziționării sunt acelea de a sublinia diferențele reale ale școlii în comparație cu altele, astfel încât să satisfacă cel mai bine nevoile elevilor și părinților care o aleg.

Relațiile publice reprezintă o latură foarte importantă a marketingului.  Ele reprezintă un efort deliberat, planificat și susținut de stabilire și menținere a unei înțelegeri reciproc avantajoase dintre o organizație și publicul său. Pentru școală, relațiile publice implică un proces de comunicare și relaționare cu publicul pe care școala trebuie să-l servească. Școlile bune au avut de-a lungul timpului relații bune cu publicul, mai exact cu elevii și familiile lor, ca parte a succesului lor. A face cunoscut succesul cât mai mult posibil este mai important decât succesul în sine. Școlile bune fac eforturi să-și facă elevii mândri de faptul că studiază acolo, profesorii orgolioși pentru că sunt angajați acolo și parinții încrezători că nevoile copiilor lor sunt împlinite. Marketingul unei școli este foarte diferit de marketingul pentru cele mai multe produse. Un serviciu excelent pentru marketingul școlar îl face practica „din vorbă în vorbă”, practicat de cei care beneficiază de serviciile școlii sau muncesc în școală și în apropierea ei.  Elemente ca uniforma școlii, imnul școlii joacă un rol important în creșterea prestigiului școlii și în consolidarea imaginii și încrederii elevilor și părinților în școala pe care o frecventează. Publicitatea în media nu este considerată esențială în promovarea unei școli. Discuțiile cu oamenii și contactul personal sunt esențiale. Sunt modalitatea prin care cât mai mulți oameni (elevi, părinți, prieteni, colegi, vecini ai părinților etc) vor fi implicați în promovarea școlii.

În termeni de marketing, în promovare sau relații cu publicul, directorul este cea mai importantă persoană. El trasează direcția pe care dorește ca școala să meargă. El are rolul de a contura misiunea școlii ca expresie a intenției și locului în comunitate și pe scena educației, în general.

Directorul comunică viziunea sa personalului școlii. Comunicarea internă este unul din cele mai importante moduri de promovare a școlii. Viziunea directorului nu trebuie să fie împotriva nevoilor și dorințelor clienților, ci dimpotrivă, școala va fi pregătită pentru nevoile prezente și actuale ale pieței.

Școlile nu pot alege mediul în care să funcționeze, dar pot să acționeze asupra  lui, să-1 influențeze. Cea mai eficientă metodă de a face aceasta este de a adapta educația la așteptările și nevoile clienților școlii. Este vital ca școala să fie receptivă la continua schimbare a nevoilor și intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde locul pe piață.

Politica de marketing derivă din obiectivele strategice ale școlii. Școala nu are întotdeauna obiectivul să aducă cât mai mulți elevi în școală. Ea poate avea ca obiectiv de marketing consolidarea unei poziții existente sau reducerea altora. Marketing educațional înseamnă atragerea oamenilor potriviți, în școala potrivită, la momentul potrivit. “Marketingul educațional poate fi definit astfel: descrierea, implementarea și evaluarea unui plan de învățământ, având în vedere relația de schimb  între școală și clienții săi și realizarea obiectivelor educaționale și strategice ale școlii.”   

Orientarea de marketing solicită din partea managementului mai mult timp, energie și inovare. Sunt implicate și o scrie de costuri. Investiția este necesară pentru a anticipa nevoile viitoare ale clienților și de a oferi timp școlii pentru a-și pregăti îmbunătățirile si inovațiile. Pe termen lung, școala va avea multe beneficii din abordarea  de marketing.  O poziție puternică  într-o  lume  în  permanentă schimbare, un management mai bun și o dinamică mai bună sunt alte câteva avantaje ale marketingului școlar.

Alegerea școlii constituie una din cele mai importante decizii pe care le iau tinerii și familiile lor. Acest proces de luare a deciziilor începe cu mult timp înainte de înscriere. În luarea acestui tip de decizie oamenii manifestă un nivel ridicat de implicare, pentru că: decizia se va reflecta asupra imaginii de sine și va avea consecințe pe termen lung; costul punerii în practică a deciziei implică adesea sacrificii personale sau economice; riscul personal și social de a lua o decizie greșită este perceput ca destul de ridicat; există grupuri de presiune considerabile pentru a lua o anumită decizie sau a acționa într-un anumit mod, iar consumatorul de educație este puternic motivat să îndeplinească așteptările acestor grupuri de presiune: părinți, profesori, cunoștințe, prieteni.

Grupurile-țintă ale școlii

Grupul-țintă este grupul căruia școala intenționează să-i ofere programe de educație și cu care școala intenționează să intre într-o relație de schimb. Grupul-țintă, în cazul unei școli primare este format din elevii de 6/7- 10/11 ani. Pentru școala secundară, grupul-țintă este alcătuit din copii care au absolvit școala primară. Pentru licee și colegii, grupul țintă sunt absolvenții unităților de învățământ gimnazial.

Relația dintre școala și grupul-țintă este o relație de schimb. În primul rând este vorba de un schimb material. Școala este plătită pentru serviciile parteneriale oferite familiei.

Din punctul de vedere al marketingului, nu este eficace pentru o școală să aibă ca obiectiv împlinirea tuturor dorințelor în același timp. Încercarea de a oferi fiecaruia ceea ce îsi dorește duce la insatisfacții reale. Școala va trebui să facă ceea ce este mai bine pentru a atrage acei copii care, în virtutea dorințelor lor, s-ar potrivi cu ceea ce oferă școala și cu care se pot crea legături deosebit de puternice.

Segmentarea pieței este utilă în împărțirea pieței. Segmentarea este punctul de plecare pentru descrierea și dezvoltarea educației orientate pe anumite grupuri și abordarea lor specifică. O dată ce piața a fost împărțită în sectoare, o școală poate alege diferite strategii particulare: omogenitatea pieței, scopul financiar, expertiza, facilitățile de care dispune școala etc.

Accesibilitatea și apropierea de sediul școlii determină în mare parte cererea pentru educație. La fel de importante sunt siguranța, grija pentru accesibilitate.

    Calitățile tehnice ale unui produs educațional sunt legate de aspectele concrete ale programului de educare sau instruire. De exemplu, mărimea cursului (orei), mărimea perioadei de adaptare și a modului în care este organizată, ce opționale sau pachete de opționale pot fi alese, timpul pentru masa de prânz, tipul de evaluare, activități extra-curriculare etc.

Valoarea produsului educațional, ca mod de a satisface o nevoie, depinde de client. Clientul este sensibil la modul de relaționare cu personalul școlii, la reputația școlii, serviciul oferit, șansa de a avea un rezultat de succes etc. Aceste așteptări subiective sunt determinate de percepția clientului, de valorile sale și de asocierea cu utilitatea lor. De aceea, abordarea efectivă de marketing este legată de modul în care produsul educațional iese în întâmpinarea nevoilor clientului.

Resursele care sunt la dispoziția profesorilor și elevilor (laboratoarele, biblioteca, sălile de studiu, săli de sport, computerele etc.) sunt componente ale produsului. Principiile și misiunea școlii sunt, de asemenea, componente ale produsului educațional. Abilitatea finală a produsului este de a obține profit din educație sau instruire. Profitul constă în avantajele pe care clientul le câștigă: creșterea independenței, îmbunătățirea oportunităților de angajare, statutul social oferit prin obținerea diplomei.  

Prin contactul zilnic cu profesorii, părinții descoperă dacă școala poate să-și onoreze promisiunea. Mai mult, profesorii, directorul, ceilalți angajați, împreună determina „imaginea” prezentă a școlii.  De la modul în care se adresează unii celorlalți și pâna la atmosfera în care ei lucrează împreună, clienții/părinții pot transmite în afară normele și valorile pe care scoala le considera importante. În alegerea unei școli, deseori se optează pentru un mediu familiar, pentru grupuri de oameni care sunt de încredere și familiari.

Unele școli văd o oportunitate pentru diferențiere în oferirea unei specializări care este cerută pe piață; alte școli se dezvoltă pe baza oferirii unei produs general, care să mulțumească pe fiecare elev.

Printre strategiile de diferențiere pentru a câștiga avantaje sunt: o varietate mai mare de activitati extra – curriculare, programe de schimburi internaționale etc. “Un alt mod de a construi avantaje poate să nu înceapă cu valoarea subiectivă a produsului care, pentru client, ia forma modului în care se face educația.”

Teoria marketingului pleacă de la supoziția că o școală nu este bună prin ceea ce crede ea; o școală este bună dacă oamenii din afara ei cred asta. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra comunității să fie aceeași cu ceea ce dorește școala să realizeze. Construirea și consolidarea unei imagini pozitive durează ani de de muncă sistematică de comunicare și de calitate.

Schimbarea imaginii ia foarte mult timp. Imaginea negativă este, din nefericire, mai persistentă decât cea pozitivă. Oamenii au tendința de a ignora informațiile care sunt conforme cu așteptările.  Școala poate să încerce diferite metode de a obține informații referitoare la imaginea sa.

Când formulăm o strategie de marketing pentru viitorii ani, școala va trebui să răspundă la următoarele întrebări:

Strategii de marketing

Strategia de marketing marchează direcția care a fost aleasă pentru activitatea de marketing, obiectivele ce trebuie atinse și mijloacele ce se vor utiliza în acest scop. O strategie de marketing în educație reprezintă un proces care presupune nu numai strângerea și distribuirea de informații, ci și elaborarea unor programe de schimbare educațională, ca răspuns la aceste informații.

 Când formulăm o strategie de marketing pentru viitorii ani, școala va trebui să răspundă la următoarele întrebări:

Ce fel de servicii dorește școala să dezvolte?

Cum poate școala să se distingă de celelalte școli pe aceste piețe și ce avantaje particulare dorește școala să obțină?

 Ce obiective tactice de marketing dorește școala să realizeze?

 Care sunt elementele marketingului mix necesare și ce politici de preț, produs, distribuție, personal și promovare vor fi utilizate pentru atingerea obiectivelor?

Prin intermediul marketingului sunt identificate nevoile elevilor și ale părinților precum și modalitățile de satisfacere a acestora. Pornind de la necesitatea perfecționării mijloacelor prin care sistemul de învățământ poate contribui la formarea, influențarea și dezvoltarea societății umane, marketingul educațional s-a structurat treptat ca o nouă concepție de abordare a activităților educaționale. Se propune astfel trecerea de la abordarea tradițională a învățământului – livrarea unor servicii elaborate de instituții și profesori potrivit unor programe și imperative didactice – la o perspectivă orientată spre nevoile pieței și dorințele consumatorului, adică ale elevilor, familiei și comunității, de educare și înzestrare cu deprinderi și cunoștințe utile societății actuale.

Abordând o orientare de piață corectă instituțiile de învățămînt vor cauta să înțeleagă mai bine nevoile și dorințele persoanelor pe care le deservesc și totodată vor căuta să dezvolte programe care să  se  adapteze cît  mai bine acestor nevoi.

Serviciile educaţionale pot fi oferite într-o instituţie şcolară sunt cursuri, seminarii, conferinţe, sesiuni de comunicări, concursuri, spectacole, activităţi culturale, activităţi extraşcolare şi în afară de clasă, program școală după școală etc.

În toate aceste cazuri există o relaţie de complementaritate între aceste servicii şi de stimulare reciprocă. Toate însă oferă informaţii, cunoştinţe, valori, simboluri, modele şi idealuri menite să satisfacă o diversitate de nevoi umane ca: nevoia de cunoaştere şi informare, de acţiune şi participare, de relevare a propriei identităţi, de afirmare şi prestigiu în societate, nevoia de justiţie, nevoia de imaginar, de evaluare din mediul cotidian etc.                

Bibliografie:

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004

http://www.scritube.com, Marketing educational