Motivaţie:

Debutul şcolar este însoţit de mari emoţii şi copiii depun mari eforturi adaptive, mai cu seamă cei care nu au trecut prin nici o formă de educaţie preşcolară organizată. Emoţiile la această vârstă sunt fireşti, mai ales când subiectul vine în contact cu o situaţie nouă. Activităţile organizate în grădiniţă, educaţia realizată în familie, colaborarea familiei cu grădiniţa şi, mai apoi, cu şcoala sunt modalităţi ce contribuie la integrarea cu succes în clasa I.

Activitatea şcolară este plină de semnificaţii pe care fiecare elev le filtrează prin propria conştiinţă. Datorită fragilităţii structurilor funcţiilor neuropsihice, probabilitatea apariţiei stresului la şcolarii mici este inerentă. Capacitatea de rezistenţă la stres înseamnă cunoştinţe şi deprinderi variate. Când învăţarea se desfăşoară într-o atmosferă de tensiune, deja se instalează starea de stres. La şcolarii de vârstă mică, învăţarea afectivă este pe primul plan, De aceea, învăţătorii trebuie să structureze astfel conţinuturile, încât să respecte normele psihologice şi pedagogice.

 

Deoarece viaţa şcolară înseamnă viaţa de grup, în viitorul cel mai apropiat echipa medic-psiholog-pedagog ar trebui să se găsească în orice şcoală.

Cercetările psihologice din ultimul timp se îndreaptă în mod deosebit spre personalitatea educatorului. Acestea au demonstrat că cele mai puternice influenţe asupra copiilor de clasa I le au următoarele însuşiri: temperament, stil pedagogic, vârstă, sex, nivel de pregătire al învăţătorului.

Azi, mai mult ca oricând, e nevoie de educatori competenţi şi de multă educaţie.

În vederea adaptării şcolarului la clasa I, învăţătorul trebuie să evite monotonia, şablonismul, lăsând imaginaţia creatoare să lucreze; să îmbine elementele de joc cu sarcina didactică; să organizeze cât mai multe activităţi în grup, care îi va ajuta pe copii să se socializeze; va lua legătura cu familia pentru a-i cunoaşte atât condiţiile materiale oferite copilului, precum şi preocuparea pentru reuşita şcolară. De asemenea, învăţătorul va lua legătura cu familia şi pentru a prezenta rezultatele muncii educative.

Nu trebuie să uităm că în şcoală trebuie să existe şi o anumită stricteţe, deoarece ar fi un haos. Educaţia presupune şi frustrări care dezvoltă rezistenţa psihică, dar e necesar ca acestea să fie dozate pentru a nu genera un eşec şcolar.

Dintre măsurile de prevenire a eşecului şcolar menţionăm: sporirea rolului învăţământului preşcolar, stabilirea unor relaţii strânse de parteneriat între şcoală şi familie, sprijinirea şcolii, perfecţionarea cadrului didactic, proiectarea adecvată a activităţilor, crearea unor situaţii speciale de succes pentru elevii cu dificultăţi şcolare.

Succesul şcolar are o pronunţată dimensiune intelectuală şi motivaţională.

Copiii de clasa I vor fi orientaţi să-şi organizeze cât mai bine timpul zilnic de lucru, respectând măsuri de igienă a muncii intelectuale.

Scop:

Optimizarea procesului de adaptare a şcolarului la clasa I

Obiective:

-                            cunoaşterea caracteristicilor dezvoltării individuale a copiilor la intrarea în clasa I;

-                            identificarea nivelului de dezvoltarea, a potenţialului fiecărui elev;

-                            dezvoltarea unui climat afectiv pozitiv;

-                            asigurarea unui climat securizat;

-                            facilitarea inter-cunoaşterii.

Resurse:

a)     umane: elevi, profesori, părinţi;

b)     materiale: fişe, videoproiector, calculator, cărţi, CD-uri, planşe, jetoane;

c)      de timp: 3 săptămâni;

d)     informaţionale: curriculum învăţământ preşcolar şi primar.

Activităţi:

1. „În împărăţia cunoaşterii”

a)         - prezentarea şi vizitarea şcolii;

            - convorbire despre modul cum s-au pregătit pentru şcoală copiii;

- memorizarea cântecului „Sunt şcolar” (text: Corina Palade; muzica: Laurenţiu Palade);

b)        - cunoaşterea rechizitelor şcolarului;

            - stabilirea regulilor clasei;

            - memorizarea poeziei „Copiii buni”.

2. „În împărăţia familiei ele”

a)         - prezentarea membrilor familiei de către fiecare elev;

            - enumerarea modalităţilor de petrecere a timpului liber;

- audiţie muzicală: cântecul „Mama” (text: Corina Palade; muzica: Laurenţiu Palade);

            b)        - prezentarea unor reguli de comportament în familie;

- memorizarea cântecului „La mulţi ani, copile drag” (text: Corina Palade; muzica: Laurenţiu Palade);

- completarea unei fişe de lucru independentă.

            3. „În împărăţia anotimpurilor”

- identificarea caracteristicilor fiecărui anotimp;

- memorizarea cântecului „Pasărea şi copilul”;

- identificarea şi desenarea fructelor şi legumelor toamnei;

- scrierea unor semne grafice învăţate la grădiniţă;

- dialog între cele 4 anotimpuri.

            4. „În împărăţia pădurii”

- observare în pădure;

- enumerarea animalelor care trăiesc în pădure;

- identificarea unor reguli ce trebuie respectate în pădure;

- cunoaşterea foloaselor pe care le avem de la pădure.

            5. „În împărăţia numerelor”

- scrierea numerelor de la 0 la 10;

- identificarea numărului corespunzător de elemente al unor mulţimi date;

- rezolvarea de probleme simple cu operaţie adunare/scădere;

- denumirea unor figuri geometrice;

- scrierea unor elemente grafice învăţate la grădiniţă;

- învăţarea unui joc muzical.

            6. „În împărăţia poveştilor”

- descoperirea titlului şi personajelor basmelor studiate în grădiniţă pe bază de imagini;

- alcătuirea de propoziţii şi fraze de toate tipurile învăţate;

- dramatizarea unor fragmente scurte din poveştile învăţate, utilizând vorbirea dialogată;

- despărţirea propoziţiilor în cuvinte, a cuvintelor în silabe şi a silabelor în sunete, folosind metoda fonetică-analitico-sintetică.

            7. „În împărăţia sunetelor şi silabelor”

- despărţirea cuvintelor în silabe;

- alcătuirea de cuvinte cu sunete iniţiale / finale date;

- recunoaşterea / citirea semnelor de limbaj scris;

- utilizarea corectă a instrumentelor de scris.

            8. „În împărăţia animalelor”

- recunoaşterea animalelor domestice şi sălbatice;

- identificarea foloaselor de la animalele domestice prezentate;

- dramatizarea unor fragmente scurte din poveşti studiate în care personajele principale sunt animale.

            9. „În împărăţia transporturilor”

- identificarea tipurilor mijloacelor de transport (aeriene, maritime, feroviare, terestre);

- enumerarea principalelor reguli de circulaţie respectate de copii;

- utilizarea formularelor de adresare corecte în mijloacele de transport, în jocuri de rol.

            10. „În împărăţia culorilor”

- identificarea şi utilizarea culorilor primare într-un desen;

- utilizarea corectă a materialelor de lucru;

- audierea şi memorizarea cântecului „Fluieraşul” (muzica: Laurenţiu Palade).

            11. „În împărăţia îngerilor”

- rostirea de rugăciuni cunoscute de copii;

- memorizarea cântecului religios „Îngeraşii” (muzica: Laurenţiu Palade);

- enumerarea unor reguli de comportament ce trebuie respectate în biserică.

            12. „România – ţara mea”

- identificarea semnelor distincte ale ţării noastre: drapel, stemă, sigiliu;

- prezentarea portului popular românesc;

- prezentarea de imagini reprezentative cu locuri din România;

- enumerarea personalităţilor româneşti de seamă din diferite domenii de activitate.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

A1. „În împărăţia cunoaşterii”

Scop:

- prezentarea şi vizitarea şcolii.

Obiective operaţionale:

- să identifice principalele locuri din şcoală;

- să prezinte modul cum s-au pregătit pentru şcoală;

- să memoreze cântecul „Sunt şcolar” (text: Corina Palade; muzica: Laurenţiu Palade).

Metode şi procedee:

- conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia.

Sunt şcolar!

Text: Corina Palade                                                    Muzica: Laurenţiu Palade

Pe aleea şcolii noastre

Vin bobocii în clasa-ntâi

Se îndreaptă cu sfială

Căci e prima zi de şcoală.

Refren:            Sunt şcolar, sunt şcolar

                        Am ghiozdan şi-abecedar

                        Cărţi, caiete şi creioane,

                        Vreau să ştiţi că eu sunt mare!

Eu încetul cu încetul

Am să-nvăţ tot alfabetul!

Litere-s joaca minţii

Eu voi bucura părinţii.

A2. „În împărăţia familiei mele”

Scop:

- facilitarea intercunoaşterii elevilor de clasa I.

Obiective operaţionale:

- să prezinte membrii familiei din care provine:

- să enumere modalităţi de petrecere a timpului liber;

- să identifice reguli de comportament în familie;

- să memoreze poezii şi cântece despre familie;

- să realizeze o lucrare plastică cu tema „Familia mea”

Metode şi procedee:

- conversaţia, explicaţia, exerciţiul, audiţia muzicală.

A3. „În împărăţia anotimpurilor”

Scop:

- sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor despre aspectele caracteristice ale fiecărui anotimp.

Obiective operaţionale:

- să identifice caracteristicile anotimpurilor şi lunile corespunzătoare acestora;

- să enumere modificări apărute în viaţa omului, plantelor, animalelor, în funcţie de anotimp;

- să enumere reguli de minimă protecţie a sănătăţii proprii şi a naturii şi să anticipeze pericolele încălcării lor;

- să memoreze cântece despre anotimpuri.

Modalităţi de realizare:

- proiect tematic.

Durata: 2 săptămâni

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului tematic:

1.      Vizitarea parcului din oraş.

2.      Convorbire, jocuri de rol.

3.      Audierea de lecturi despre natură. Dezbateri.

4.      Acţiune de ecologizare a împrejurimilor şcolii.

5.      Memorizare de cântece / poezii.

6.      Organizarea de expoziţii.

A4. „În împărăţia pădurii”

Scop:

- cunoaşterea unor elemente componente ale lumii înconjurătoare, precum şi interdependenţa dintre ele.

Obiective operaţionale:

            - să observe arbori / plante în pădure:

            - să enumere animalele care trăiesc în pădurile noastre;

            - să identifice reguli de comportament ce trebuie respectate în pădure;

            - să enumere foloasele pe care le avem de la pădure.

Metode şi procedee de realizare:

- observaţia, conversaţia, descoperirea, explicaţia.

A5. „În împărăţia numerelor”

Scop:

- verificarea cunoştinţelor matematice referitoare la cantitatea, clasificarea, constituirea de mulţimi, pe baza unor însuşiri comune, la numerele din concentrul 0 → 10.

Obiective operaţionale:

            - să identifice numărul corespunzător de elemente al un mulţimi date;

            - să rezolve probleme simple cu o operaţie de adunare sau scădere;

            - să scrie elemente grafice învăţate la grădiniţă;

            - să recunoască vecinii numerelor din concentrul 0 → 10;

            - să recunoască figurile geometrice învăţate.

Metode şi procedee:

- joc didactic, joc muzical, exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea.

Exemple de jocuri desfăşurate în activitatea „În împărăţia numerelor”:

Cutia fermecată

            Copiii se grupează în jurul unei cutii în interiorul căreia sunt: siluete de carton (avioane, baloane, maşinuţe, etc.) şi simboluri matematice (cifre, +,  –, =).

            Conducătorul de joc extrage din cutie 16 avioane, simbolurile +, =, cifrele 7, 1 şi 8.

            Copiii trebuie să le ordoneze astfel încât să formeze următoarea problemă:

şapte avioane

+

un avion

=

opt avioane

7

+

1

=

8

            Jocul se continuă, scoţând din cutia fermecată diferite obiecte şi simboluri matematice care să solicite copiilor crearea cât mai multor situaţii pe care să le rezolve.

***

Cum să faci să ai mai puţine  (mai multe)

            Copiii primesc fiecare câte un număr de bomboane (sau mere). Pe măsuţă, în dreptul fiecărui copil, sunt simboluri matematice decupate din carton (cifre, +,  –, =) şi fişe albe.

            Fiecare copil alege cifra corespunzătoare numărului de bomboane (mere) primite şi o aşază pe fişa albă.

            Conducătorul de joc le spune „Cum faci să ai mai puţin cu una?”. Toţi copiii mănâncă o bomboană (sau un măr). Apoi, cu ajutorul simbolurilor „–”, „=” şi cifrei corespunzătoare, explică pe fişă cum au rezolvat problema.

Ex: 7 – 1 = 6

            În cazul în care problema pusă ar fi: „Cum să ai mai mult cu una?”, copiii mai primesc câte o bomboană.

***

Baloanele Rodicăi

            Copiii se strâng în jurul unei fetiţe, care are în mână mai multe baloane colorate, care mai de care mai frumoase.

            Copiii numără baloanele Rodicăi. Sunt 10. Îi arată fetei cifra care corespunde numărului de baloane. Dar, întâmplător, două baloane se sparg. Fetiţa se întristează, dat copiii o ajută să le recupereze. Îi dau ei două baloane, după care se discută următoarele situaţii:

            1. „- Câte baloane au rămas, dacă din zece s-au spart două?”

            Se folosesc simbolurile matematice, dovedind că ştiu să efectueze scăderea.

            2. „- Câte baloane îi trebuie Rodicăi ca să plece acasă cu tot atâtea baloane cu câte a venit?”

            De asemenea, o dată cu operaţia de adunare pe care copiii o rezolvă, se folosesc şi simbolurile: cifre, „+”, „–”.

            Jocul se poate complica astfel: în baloanele care s-au spart, copiii au descoperit două surprize, două desene cărora ei le dezleagă înţelesul:

            De exemplu, în primul balon: şapte mingi + (–) o minge = ?

A6. „În împărăţia poveştilor”

Scop:

- evaluarea cunoştinţelor privind comunicarea orală, elemente de limbaj citi – scris, expresivitatea şi creativitatea limbajului.

Obiective operaţionale:

- să alcătuiască propoziţii şi fraze de toate tipurile învăţate;

            - să utilizeze corect acordul dintre părţile principale şi secundare ale propoziţiei;

            - să despartă propoziţia în cuvinte, cuvintele în silabe şi silabele în sunete;

            - să dramatizeze scurte fragmente din poveştile învăţate, utilizând vorbirea dialogată.

Modalităţi de realizare:

- jocul didactic.

Exemple de jocuri desfăşurate în activitatea „În împărăţia poveştilor”:

            1. „A cui pereche este?” (folosirea corectă a substantivelor la cazurile N, G, D, A).

            Din spatele trapei, alţi copii mânuiesc păpuşi de la teatrul de păpuşi, punând întrebări:

            „- Cine este …?”; „- A cui pereche este …?”; „- Cui îi place …?”; „- Pe cine …?”.

            Copiii costumaţi în personaje îşi primesc păpuşile perechi şi poartă o scurtă conversaţie cu acestea.

***

            2. Înlocuiţi numele personajului cu cuvintele: el, ea, ei, ele, aceştia, acestea, … şi alcătuiţi propoziţii. Se folosesc imagini din diferite poveşti sau siluete ale personajelor.

            Exemplu: „El este prinţul Albei ca Zăpada …”; „El este Prâslea cel Voinic …”; „Ea este Eliza din povestea Lebedele …”; „Ei sunt piticii …”; „Ele sunt fiicele împăratului …”.

***

3. „Unde merge?” şi „Când merge?” (verificarea relaţiilor de timp şi de loc).

Exemplu: „- Unde merge Cenuşăreasa?”; „Câte cuvinte are propoziţia alcătuită de tine?” (Copiii numără cuvintele şi precizează ordinea lor în propoziţie); „- Când merge Cenuşăreasa la bal?” (… seara).

Se pun întrebări şi despre alte personaje, despre locul pe care acestea îl ocupă într-o imagine prezentată (lângă, pe, sub, în faţa, în spatele, la dreapta, la stânga).

***

4. „- Cum este personajul preferat?” (folosirea cuvintelor care caracterizează trăsăturile de voinţă şi de caracter ale personajelor: harnic, vesel, curajos, voinic, bun, etc.)

Copiii despart în silabe cuvintele care denumesc calităţile personajelor şi numără silabele.

***

5. „- Spune un personaj care începe cu sunetul …”.

***

6. Dialog între personaje, urmărindu-se expresivitatea şi creativitatea copiilor, sub forma unor dramatizări scurte.

***

7. „Recunoaşte cartea” din care vine personajul.

Se folosesc cărţi de poveşti pentru copii pe care le recunosc, asociind literele cu imaginile (imaginea) de pe copertă.

A7. „În împărăţia sunetelor şi silabelor”

Scop:

- fixarea deprinderii de a sesiza sunetul iniţial şi final al cuvântului dat.

Obiective operaţionale:

            - să despartă cuvinte în silabe;

            - să precizeze locul sunetului în cuvântul dat;

            - să găsească cuvinte cu sunet iniţial / final dat;

            - să recunoască semne ale limbajului scris şi să le citească.

Modalităţi de realizare:

- jocul didactic.

            Sarcina didactică: Găsirea unor posibilităţi corecte de continuare a lanţului sunetelor.

            Regulile jocului: Copiii denumesc imaginea dată, despart cuvântul în silabe, precizează sunetul iniţial şi final al fiecărui cuvânt şi găsesc alte cuvinte care încep cu sunetul final al cuvântului dat. Aplaudă răspunsurile corecte, încurajează echipa din care fa parte.

            Elemente de joc: Surpriza, întrecerea, aplauzele, închiderea şi deschiderea ochilor.

            Strategia didactică:

            a) Metode: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exerciţiul, algoritmizarea, problematizarea.

            b) Mijloace didactice: Jetoane cu imagini diferite, tablă magnetică, tablă, cretă colorată, cărţi pentru preşcolari, calculator, litere mari de tipar în relief, litere de la jocul „Răspunde repede şi bine”.

            I. Organizarea jocului: Frontal, individual, pe echipe.

            II. Desfăşurarea jocului:

            a) Captarea atenţiei: Se prezintă un disc cu segmente pe care sunt desenate obiecte (jucării, animale) astfel ales şi aşezate încât sunetul final al cuvântului dat să fie sunetul iniţial al cuvântului urmărit.

            Exemplu: CALLUPPASĂREELEFANTTRACTORRADIOOCHELARIINELEELICOPTERRAC.

            Se intuiesc imaginile, se denumesc şi se precizează sunetul iniţial şi final.

            b) Anunţarea activităţii şi enumerarea obiectivelor,

            Dirijarea învăţării:

            a) Explicarea jocului: Vom explica noţiunea de lan.. Pentru a forma un lanţ, verigile lui trebuie legate între ele. Şi pentru un lanţ de cuvinte avem nevoie de o verigă de legătură a sunetelor. Astfel denumim prima imagine din partea de sus a discului.

CAL, despărţim cuvântul în silabe, stabilim primul şi ultimul sunet. Cerem copiilor să sesizeze că următoarea imagine începe cu sunetul cu care s-a terminat primul cuvânt (imagine).

„L” (de la CAL şi de la LUP) formează o verigă a lanţului.

La fel se va proceda pentru continuarea lanţului.

b) Jocul de probă: Se execută o dată sau de două ori, pentru înţelegerea explicaţiilor.

c) Jocul propriu-zis: Se va analiza fiecare imagine de pe disc, precizându-se sunetul de legătură, până când lanţul se închide.

d) Variante de joc:

1. Copiii vor forma un lanţ deschis pe panou, la tabla magnetică sau pe tablă. Pentru fiecare sunet se va alege litera corespunzătoare, se va urmări traseul grafic al acesteia şi se va scrie la tablă după model.

***

2. „Completează ce lipseşte”. Se dau „lanţuri” scurte, cuvinte formate din trei, patru sunete. Se explică copiilor că asocierea sunetelor, a literelor, formează cuvinte. Se afişează pe panou cartonaşe cu litere. Sub ele se aşază o imagine şi cuvântul corespunzător.

Exemplu:         CAL – imagine;

                        CAL – cuvânt scris;

                        C _ L.

De pe panoul cu cartonaşe, copiii vor alege litera potrivită pentru a scrie cuvântul corespunzător imaginii (după model). Se aleg cuvinte scurte: sac, bec, ou, urs.

***

3. Profesorul împarte grupa în două echipe, afişează pe tablă sau pe tabla magnetică imagini însoţite de cuvântul care le reprezintă.

Copiii vor scrie după model cuvintele date.

A8. „În împărăţia animalelor”

Scop:

- cunoaşterea animalelor sălbatice şi domestice din ţara noastră.

Obiective operaţionale:

            - să enumere animale sălbatice şi domestice:

            - să identifice foloasele de la animalele domestice prezentate;

            - să formuleze corect propoziţii în cadrul dramatizării unor fragmente scurte din poveştile: „Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă şi „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă.

Metode şi procedee de realizare:

- observaţia, conversaţia, exerciţiul, joc de rol, joc didactic.

A9. „În împărăţia transporturilor”

Scop:

- cunoaşterea mijloacelor de transport.

Obiective operaţionale:

            - să identifice tipurile mijloacelor de transport;

            - să descrie diferite mijloace de transport pe baza datelor oferite de diverse materiale: cărţi, audio – video;

            - să redea prin joc de rol modul în care se comportă într-un mijloc de transport în comun;

            - să enumere reguli de circulaţie respectate de copii.

Metode şi procedee:

- observaţia, conversaţia, descrierea, joc de rol.

A10. „În împărăţia culorilor”

Scop:

- evaluarea deprinderilor specifice activităţilor artistico-plastice.

Obiective operaţionale:

            - să utilizeze corect instrumentele de lucru;

            - să coloreze imagini respectând conturul;

            - să recunoască culorile primare şi secundare;

            - să utilizeze elementele de limbaj plastic.

Metode şi procedee:

- conversaţia, explicaţia, exerciţiul.

A11. „În împărăţia îngerilor”

Scop:

- verificarea cunoştinţelor referitoare la cultul religios căruia aparţin elevii.

Obiective operaţionale:

            - să rostească rugăciuni cunoscute;

            - să enumere reguli de comportament respectate în biserică;

            - să memoreze cântecul religios „Îngerii” (muzica: Laurenţiu Palade).

Metode şi procedee:

- conversaţia, explicaţia, exerciţiul.

A12. „România – ţara mea”

Scop:

- identificarea unor elemente specifice ţării noastre şi zonei în care locuim.

Obiective operaţionale:

            - să denumească numele ţării, însemnele ei; imn, sigiliu, stemă, drapel;

            - să enumere obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice din zona în care locuieşte;

            - să enumere elementele componente ale portului popular;

            - să reprezinte prin desen obiective importante din România.

Metode şi procedee:

- conversaţia, observaţia exerciţiul.