Introducere

                         Pentru a putea lucre eficient cu un elev care prezintă o tulburare este necesar ca profesorul să cunoască specificul acestei tulburări, principalele abilități mintale afectate, dar și modalitățile în care copilul poate fi sprijinit pentru a surmonta dificultățile astfel ivite.

                         ADHD influenteaza negativ abilitati  mintale (functii executive), acestea devenind deficitare si generȃnd dificultati scolare, deoarece invatatul, temele, exercitiile sunt realizate mental cu functiile executive ale creierului.

                         Cu alte cuvinte, numim funcţii executive mintale: memoria de lucru, inhibiția, planificarea, raționamentul, rezolvarea problemelor, etc., adică toate acele abilităţi mintale care fac posibilă ȋnvăţarea.

                         Următoarele funcţii mintale executive sunt afectate ȋn deficitele de atenţie şi/ sau cu hiperactivitate, manifeste la preşcolarii şi elevii cu ADHD:

1. Persistența orientatării spre obiectiv (neatenția) și rezistența la distragere a atenției (distractibilitate)

-          Copiii si adolescentii cu ADHD au probleme cu menținerea atenției și persistența atenției spre viitor.

-           Ei sunt mai puțin capabili să persiste în a face lucrurile în timp, și la timp; în timp aceasta implică evenimente întârziate sau consecinte negative viitoare.

-          Ei dau atenție la ceea ce se întâmplă acum, dar nu la ceea ce trebuie să facă pentru a fi pregătiți față de ceea ce vine în continuare sau pentru ce li s-a încredințat sa faca.

-          Chiar dacă încearcă să persiste față de sarcini sau scopuri, sunt mult mai înclinați decât alții să reacționeze la distractori, evenimente care nu sunt relevante pentru obiectiv sau sarcină.

-          Aceste evenimente care distrag atenția nu sunt doar lucruri irelevante care apar în jurul lor, ci și idei irelevante care apar în mintea lor.

-          Problema in managementul atentiei la persoanele cu ADHD nu este aceea de a detecta acei distractori mai bine decât alții, ci că nu reusesc sa isi inhibe reacția la acei distractori, la fel de bine precum ceilalți (copii si adolescent tipici- deci care nu au ADHD).

2. Memoria de lucru

-          O mare parte a inatenției acestor copii provine din incapacitatea de a ține in minte  scopul (activitatea) pe care ei l-au ales sau care li s-a atribuit , ce implica aceasta si monitorizarea  a ce anume a fost realizat din acest scop , astfel vorbim de o deficiență în memoria de lucru, care înseamna a ne aminti ce trebuie să facem.

-          Memoria pentru fapte, cunoștințe sau informații nu este atât de mult o problemă ca aceea  a amintirii a ceea ce trebuie făcut și a persistenței în ceea ce trebuie facut până când este facut.

-          Chiar dacă încearcă să țină in minte aceste informații pentru a-și ghida comportamentul față de un scop sau o sarcină, cum ar fi instrucțiunile sau sarcinile pe care le-ați dat, orice distragere a atenției le va perturba și le va degrada acest tip special de memorie (memoria de lucru).

-          Tabla de lucru mentala a memoriei de lucru este ștersă de distragere- distractii, astfel încât copilul este acum în afara posibilitatii de a face ceea ce el sau ea ar trebui să facă și

-          după ce a reacționat la o distragere a atenției și astfel a ,,plecat in afara sarcinii date”, copilul este cu mult mai puțin probabil să se reangajeze in obiectivul sau sarcina originală și acum neterminată.

-          În concluzie, copii sau adolescenți cu ADHD sunt mai puțin probabil decât alții să-și amintească ce ar trebui să facă.

-          copiii cu ADHD  uita,  insa este un tip special de uitare - acestia uită ce ar trebui să facă (,,uitând” viitorul)

3. Inhibarea (inhibiția):                                                                                                  

Copiii și adolescenții cu ADHD nu sunt doar impulsivi (slab inhibați) în acțiunile lor, ceea ce îi conduce la aceea ca se deplasează, ating lucrurile și astfel se comportă prea excesiv (hiperactivitatea).

-          Deficitul lor de inhibiție se extinde la comportamentul verbal (vorbitul excesiv) și la activitățile lor cognitive sau la gândire (luarea deciziilor impulsiv).

-          Deficitul lor de inhibiție interferează si cu auto-motivația lor, astfel mult mai probabil decât alții vor opta pentru recompense / satisfactii imediate .

-          Acesti copii reduc în mod drastic valoarea unui eveniment viitor care se va produce in mod întârziat sau o consecință (recompensă sau pedeapsă) fata de copiii tipici, si ii determina să prefere momentul prezent- preferă să aibă rezultate mici acum, mai degrabă decât rezultate mai mari mai târziu.

-          Impulsivitatea lor este evidentă în emoțiile lor. Este mai probabil ca ei să-și afișeze reacțiile emoționale și să o facă mai repede decât alții de vârsta lor.

-          dacă emoțiile puternice au fost provocate de un eveniment, vor avea un timp mult mai dificil de a-si modera sau de a-si auto-regla aceste emoții.

-          Deci, copiii cu ADHD sunt mai puțin răbdători, mai ușor de frustrat, se stârnesc mai repede, sunt mai excitabili și mai zăpăciti, impiedicati dar și mai susceptibili de a reacționa cu furie și astfel mai predispuși să reacționeze cu agresivitate atunci când sunt provocați.

-          Ei prezintă emoții mai puțin mature, adecvate, consecvente sau care sa susțina bunăstarea lor viitoare decât altii (copii tipici)

4. Planificarea și rezolvarea problemelor:

-          ADHD este asociat cu dificultăți în generarea mai multor opțiuni posibile pentru a depăși obstacolele întâmpinate atunci când copiii au de urmărit obiectivele sau contemplă mai multe soluții de depasit probleme.

-          Ei au un deficit  în capacitatea de a construi și de a executa pașii unui plan necesar atingerii unui scop. Această dificultate este adesea evidentă în cadrul școlar, în probleme de aritmetică efectuată mental, narațiuni verbale la întrebările puse în clasă sau la examene, rapoarte, teme orale sau scrise și alte sarcini în care este necesar un răspuns complex, bine organizat.

Aici se observă o temă recurentă  - ADHD interferează cu gânduri, acțiuni, cuvinte, motivații și emoții care vizează organizarea comportamentului de-a lungul timpului și  către pregătirea pentru viitor, în loc să reacționeze doar pe moment.

-          a acționa impulsiv, a nu reuși să persevereze și a fi distractibil  este un fel de ,,a fi miop” la a privi la viitor

-          a fi preocupat de moment  este un fel de ,,a fi orb” la curgerea timpului.

Deficitele cognitive (menționate anterior) de funcționare executive in viata de zi cu zi vor fi evidente in probleme cum ar fi:

  1. Inhibiția de autoevaluare - inhibiție comportamentală deficitară, auto-controlul limitat, capacitate slabă de  întârziere a satisfacției și dificultăți de a-si subordona interesele și dorințele imediate  proprii, celorlalți.
  1. Auto-organizarea în timp – management si organizare a timpului deficitare pentru a-si atinge obiectivele sau pentru a-si îndeplini sarcinile atribuite.
  2. Auto-motivație - incapacitatea de a activa și de a susține motivația pentru sarcini relativ plictisitoare, anoste, de efort sau sarcini îndelungate, în care nu există nici un interes intrinsec sau o compensație imediată.
  1. Auto - organizarea și rezolvarea problemelor - dificultate în organizarea spațiului personal, banca, dulap, materiale educationale sau academice etc. pentru a putea realiza o munca eficientă și efectivă. Uitarea a ceea ce e de facut sau a sarcinii care i-a fost atribuită va fi obișnuită (deficite în sarcini care necesită memorie de lucru și rezolvarea problemelor cu chibzuință)
  2. Auto - reglarea emoțiilor – acesti copii au o dificultate ȋn inhibarea expresiei emoțiilor impulsive ca reacție la evenimente provocatoare emotional prin care pot trece.

    

Acest lucru este evident la elevii care sunt ușor excitabili, predispusi la izbucniri emoționale pozitive și negative, și nerăbdare mai mare decât cea tipica, frustrare, furie, ostilitate și agresivitate reactivă.

Principiile care stau la baza gestionării eficiente a deficitelor funcților mintale ȋntȃlnite ȋn ADHD in școli, sunt importante în construirea de intervenții specifice pentru problemele educaționale ale copiilor și adolescenților cu ADHD; acestea sunt:

      Externalizați informațiile

      Reprezentați externalizat sau eliminați lacunele de timp

       Externalizați motivația

      Funcția executivă și auto-reglarea: Cele cinci căi de a schimba funcțiiile executive

      Faceți ca rezolvarea problemelor să fie manuală

      Interveniți în Punctul de Performanță în Cadrul Natural de manifestare

      Consideraţi şi gestionaţi deficienţele din  ADHD ca fiind o Condiție Cronică       

1. Externalizați informațiile

  • Procesul de reglare si  organizare a comportamentului prin forme de informare reprezentate intern ( spre ex. memoria de lucru) este afectat sau întârziat în cazul celor cu ADHD și a deficitelor functiilor executive cu care lucrează scolarul =>  scolarul va fi cel mai bine asistaț si ajutat de "externalizarea” acestor forme de informație.
  • Informația privată, reprezentată intern,  este slabă ca sursă de control al stimulării, de aceea, făcând acea informație vizibilă și publică poate ajuta la întărirea controlului comportamentului.

·         Faceți informația fizică, vizibilă și plasați informațiile reprezentate fizic în afara copilului așa cum a fost în dezvoltarea lui anterioară. Tot ceea ce este intern în conținutul minții noastre a început ca o informație externă.

·         Minimalizați sursele de distracție care atrag / intrerup  atenția și care pot submina informațiile din reprezentarile mentale orientate spre sarcina  (memoria de lucru) și comportamentul spre care îl conduc pe copil.

·          În locul lor ar trebui să fie indicii, sugestii și alte forme de informație care sunt la fel de importante și atractive, dar sunt direct asociate sau sunt o parte inerentă a sarcinii care trebuie îndeplinită.

·         Astfel de informații externalizate ajuta copilul sa înțeleaga ce anume si sa știe ce are de facut in continuare.

 

2.      Reprezentați externalizat sau eliminați lacunele de timp

·         Organizarea comportamentului individului atât în ​​timpul cât și de-a lungul timpului este unul dintre dezavantajele  importante date de ADHD.

·         Deficitele functiilor executive  creează probleme cu timpul, sincronizarea, orarul, programarea, calendarul și secventele temporale ale comportamentului, astfel încât copilul vede timpul ca si cum ar fi miop față de viziunea spațială.

·         Ele creează o miopie temporală în care comportamentul individului este guvernat  mai mult, mai frecvent, de evenimentele apropiate sau din interiorul contextului temporal și actual și nu de informația internă care se referă la evenimentele viitoare pe termen lung.

·         Acest lucru ajută la înțelegerea motivului pentru care elevii cu deficite ale funcţiilor executive mintale iau deciziile pe care le fac, cu atat de puțină atenție, cum par a fi altora din jurul lor.

·         Dacă elevul nu poate ține seama de evenimente urmatoare, viitoare, atunci o mare parte a comportamentului lui va avea drept scop maximizarea recompenselor imediate și scăparea din greutăți imediate sau circumstanțe aversive fără a se îngrijora realist de consecințele întârziate ale acestor acțiuni ale sale.

·           Cei cu functii executive deficitare ar putea fi asistați, făcându-le timpul să le fie reprezentat extern,  prin reducerea sau eliminarea decalajelor în timp între componentele unui continuum comportamental (eveniment -răspuns-rezultat).

·         Îngrijitorii și alții (educatori, profesori, parinti) pot contribui, de asemenea, la depășirea acestor lacune temporale in legatura evenimentele care urmează, viitoare.

3.        Externalizați motivația       

  • Deficitele  funcţiilor executive mintale in ADHD presupun  că va exista un deficit în formele de motivare interne ale comportamentului orientat spre scop.
  • Acuzele la adresa acestor copii cu privire la lipsa lor de motivație (lenea), puterea voinței sau auto-disciplina nu vor fi suficiente.
  • Mijloacele artificiale de creare a surselor externe de motivare trebuie să fie aranjate la nivelul de performanță în contextul caruia se doreste a fi munca sau comportamentul copilului. De exemplu, ar putea fi necesare recompense artificiale, cum ar fi jetoanele, pe tot parcursul desfășurării sarcinii sau comportamentului orientat spre scopuri, atunci când nu există prea multe consecințe imediate asociate cu acea performanță.

4.      Funcția executivă și auto-reglarea: cele cinci căi de schimbare prin schimbarea funcţiilor executive mintale

      O metoda buna de a schimba si modifica defictele functiilor executive in ADHD este aceea de a cauta echivalentul acestor deficite in tehnici de autoreglare a emotiilor (autoreglarea emoției descrisă de Gross, cu 5 vectori) ce  pot influența activitățile direcționate către scopuri:

      1. selectarea situației, 2. modificarea situației, 3. control / redirecționare atentă, 4. reevaluare , 5. modificare / suprimare a răspunsului.

       În reabilitarea sau cel puțin compensarea deficitelor funcţiilor executive mintale, acești cinci vectori oferă oportunități în care profesorii se pot strădui să depășească astfel de deficite.

       Deși acest obiectiv poate fi abordat prin colaborarea directă cu elevul, este foarte probabil să se acorde o atenție deosebită consultării parintilor / îngrijitorilor pentru a ajuta persoana cu aceste cinci căi .

      Cercetările indică faptul că fiecare forma  a funcţiilor executive mintale (memorie de lucru, inhibiție, planificare, raționament, rezolvarea problemelor etc.) epuizează temporar acest grup de resurse limitate, astfel încât folosirea prelungită a funcţiilor executive mintale poate epuiza mult efortul disponibil al copilului cu ADHD. Acest lucru poate duce la faptul că elevii sunt mai puțin capabili de auto-reglare sau de functii executive in sarcini educationale, în situații ulterioare sau în perioade imediat următoare nefortului si vor cauta sa se bucure imediat de satisfacție.

5.      Efectuați rezolvarea problemelor în concret, nu în plan mintal

                         Copiii cu ADHD nu pot să țină cont în minte sau să manipuleze informații mintale, precum și alți copii. Asta înseamnă că rezolvarea problemelor mentale este dificilă pentru ei.

                         Ca sa-i ajutați, încercați să vă gândiți la modalități de a face problema sau părțile problemei vizibile, materiala, fizice,  în diferite moduri, astfel încât copilul să poată manipula manual aceste părți pentru a facilita operatiile si executia mentală.

De exemplu:

-          dacă au operatii  aritmetice mentale de făcut, să aibă niște piese, o linie numerică, un abac sau alt fel de a contoriza și manipula fizic informația pentru a  rezolva problemele de matematică.

-          dacă copilul are un eseu scris, trebuie să-l încurajați să folosească 3 x 5 carduri și să scrie un eseu separat despre o idee diferită pe care o poate scrie  fiecare carte, pe măsură ce ideile ii vin în minte. Doar încurajați-I să se gândească și să se elibereze de idei scriindu-le pe carduri în privința subiectului care le-a fost atribuit.

-          Apoi copilul poate lua aceste "carduri de idei" și le poate reorganiza într-un subiect unic (eseul pe care il are de scris)..

6.      Interveniți la punctul de performanță ( acolo unde copilul ȋncepe să nu mai poată avea performanţă)  al copilului în cadrul setărilor (mediu si activitati) naturale, adică ȋn mediul său de acasa si de la scoala

      Având în vedere principiile precedente, educatorii ar trebui să respingă majoritatea abordărilor si intervențiilor pentru elevii cu ADHD care au deficite de funcţii executive mintale care nu presupun interventie active

      ,,Punctul de performanță” este locul în în care problema există ȋn comportamentul sau ȋnvăţarea copilului.  Intervenția trebuie să apară doar acolo, dacă se abordează problema în acea situație.

      A realiza monitorizare o data pe săptămână este puțin probabil să fie o metodă suficientă, care să reușească ȋn ceea ce priveşte elevul cu funcţii executive mintale deficiente, dacă nu se introduce permanentizarea interventiei în punctele-cheie de performanță si în mediile naturale ale copilului ( la toate orele de clasă şi acasă)  ca acesta sa reuseasca si in domeniul activităților educaționale.

       Acest lucru nu înseamnă că instruirea extinsă sau trainingul sustinut al funcţiilor executive mintale, la fel ca în cazul instruirii în memoria de lucru, poate să nu aibă beneficii pe termen scurt.

      Colaborati cu parintii si celelalte cadre didactice in monitorizarea progreselor copilului pe anumite deficite ale funcţiilor executive mintale si pe auto-reglarea lui emotionala.

      S-a dovedit ca trainingul sustinut crește probabilitatea utilizării memoriei de lucru și măreste baza de resurse de auto-reglare, dar la persoanele fizice normale, cel puțin temporar.

7.      Consideraţi şi gestionaţi deficienţele din  ADHD ca fiind o CONDITIE  CRONICA

Aceaste deficite trebuiesc abordate ca oricare altă suferinţă cronică şi din perspectivă pedagogică, ,,tratamentul” este Planul de Intervenţie Personalizat.

        

           BIBLIOGRAFIE

·         Barkley, R., (2016), Managing ADHD in school. The best evidence-based methods for teachers, Eau Claire, PESI Publishing &Media

·         Iseman, J., Silverman, S., Jeweler, S, (1977), 101 succes tools for students with ADHD,  Waco: Prufrock Press Inc.

·         https://www.webmd.com/add-adhd/childhood-adhd/adhd-behavioral-techniques#1

·         https://www.weareteachers.com/classroom-clock-ideas/