Rezumat

Proiectul ProForm nu are ca obiectiv doar să livreze, ci să identifice, cuantifice şi să replice. În acest sens, prin seminariile pentru identificarea bunelor practici (activitatea A3.2 a proiectului), ne-am propus să identificam bunele practici existente la nivelul şcolilor ţintă din cadrul proiectului. La Liceul Tehnologic Nr.1 Comana, jud. Giurgiu am identificat câteva exemple de activităţi/proiecte cu caracter de bună practică în domeniul educaţiei incluzive.

Context

Conform „Chestionarului privind identificarea, dezvoltarea și schimbul de bune practici pentru asigurarea calității în educație incluzivă și pentru facilitarea dialogului școală-familie-comunitate” aplicat la Liceul Tehnologic Nr.1 Comana în data de 21.08.2018 şi ulterior dezbaterilor din cadrul seminariilor pentru schimb de bune practici din 24.05.2019 şi 15.10.2019 au fost evidenţiate câteva demersuri iniţiate, dezvoltate şi implementate de către unitatea şcolară în ceea ce priveşte creşterea calităţii educaţiei incluzive.

Printre demersurile identificate la Liceul Tehnologic Nr.1 Comana se numără deja un eveniment de tradiţie, respectiv Târgul de toamnă, sub forma unui program cu activităţi de voluntariat și activități umanitar-sociale în favoarea copiilor dezavantajați.

Strategii şi intervenţii.

Târgul de toamnă se constituie ca un demers complex, în cadrul căruia „Comercianţii, elevi ai scolii gimnaziale, ai Liceului Tehnologic, dar și localnici, gospodine și meștesugari au oferit participanţilor legume si fructe de sezon, dulceţuri, zacuscă, murături, produse de panificaţie, brânzeturi şi prăjituri de casă toate asortate cu un program folcloric menit să aduca voia bună. Toți banii strânși la acest târg vor fi donați în scop umanitar […]”[1]. Evenimentul a ajuns deja la a doua ediţie, în anul 2019 fiind organizat în parteneriat de către Mănăstirea Comana din Giurgiu si Liceul Tehnologic Nr.1 din aceeaşi localitate.

Ca obiective, proiectul a vizat:

·         participarea directă la combaterea sărăciei;

·         implicarea în oferirea de bunuri şi servicii elevilor defavorizaţi și diminuarea sentimentului de singurătate;

·         responsabilizarea comunităților de elevi cu privire la combaterea marginalizării celor nevoiași.

La a doua ediţie, din 14 noiembrie 2019, într-o relatare în presa online din judeţul Giurgiu se menţionează: „au participat foarte mulți comercianți, elevi ai şcolii gimnaziale, ai Liceului Tehnologic, dar și localnici, gospodine și meștesugari. Produsele și alimentele pregătite și expuse s-au dovedit a fi foarte apreciate de cumpărătorii din localitate, cât și de cei veniți special pentru a vizita târgul. Cel mai important aspect al evenimentului a fost faptul că toți banii strânși la acest târg vor fi donați în scop umanitar, pentru un copil ce suferă de o boală foarte gravă și are neapărată nevoie de acest sprijin financiar. Pentru bucuria celor prezenți, elevii au pregătit și prezentat un frumos și bogat program artistic sub îndrumarea profesorilor instituției de învățământ.”[2]

Rezultate.

Cadrele didactice, care au sprijinit realizarea acestui material, au evidenţiat faptul că rezultatele acestui proiect au constat în:

·         conștientizarea apartenenței la o societate lărgită;

·         elevii voluntari s-au implicat în acțiuni derulate în colaborare cu diferiţi agenţi economici şi comunitatea locală în scopul combaterii singurătății și lipsurilor elevilor nevoiași;

·         dezvoltarea proprie prin acte de dăruire sufletească și umanitară.

Concluzii

În concluzie, activitatea s-a concentrat pe cunoaşterea şi cultivarea sentimentului de preţuire a semenilor, promovarea în rândul elevilor a acţiunilor de voluntariat și de întrajutorare umanitar-socială și sensibilizarea faţă de nevoile semenilor. De asemenea, s-a valorificat potenţialul culinar al zonei şi s-a măsurat impactul emoţional asupra participanţilor, cat şi asupra beneficiarilor. Pe scurt, exemplul oferit ca studiu de caz de la Liceul Tehnologic Nr.1 Comana, jud. Giurgiu este o bună practică evidentă, abordarea social-umanitară fiind una de succes, cu accent pe realaţia relaţia şcoală-familie-comunitate şi lucrul în echipă, ca factori esenţiali în asigurarea educaţiei incluzive de calitate.