Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

            Istoria științei: Resurse online pentru elevi și profesori

1.      Se supune discuției identificarea de resurse online, inclusive resurse eduacaționale deschise care pot fi utilizate, la clasă, cu ocazia predării anumitor concepte sau teorii.

2.      Se identifică resurse privind istoria științelor în România.

3.      Se identifică materiale multimedia care pot fi utilizate în discuțiile despre contribuția unui savant la dezvoltarea științei.

Se cere realizarea unui portret de om de știință din domeniul de activitate al cadrului didactic. Ce aspecte din viața omului de știință pot fi prezentate la clasă astfel încât elevii să participe cu interes la lecții.

Se supun atenției următoarele resurse online identificate deja:

1.      http://noema.crifst.ro/ARHIVA/2003_08.pdf

2.      http://www.racai.ro/media/Nota-deschisa-29apr02.pdf

3.      http://aspera.ro/files/user_uploaded/106/stiintabrasov.pdf

4.      http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2013/12/23-33-MUZEE-ALE-%C8%98TIIN%C8%9AEI-%C8%98I-TEHNICII.pdf

5.      http://www.ieee.ro/news/ISTORIA_IEEE-Romania.pdf

6.      http://www.aos.ro/wp-content/carti/978-606-8636-51-1-Stiinta-si-tehnologia-informatiei-in-istoria-A.O.S.R..pdf

7.      http://c3.icvl.eu/papers2016/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea1.pdf

8.      http://www.mnt-leonida.ro/06/Istoria%20Muzeului%20Tehnic.pdf

9.      http://atic.org.ro/wp-content/uploads/2018/10/Farcas.Mecipt.Memorii.aprilie.2005.pdf

10.  http://sfm.asm.md/ftm/vol10nr3-4/8%20istoria%20fizicii.pdf

11.  https://www.math.uaic.ro/~leoreanu/depozit/Istoria%20matematicii-1.pdf

12.  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/index.html

13.  https://www.youtube.com/watch?v=YsEcpS-hyXw

14.  https://www.youtube.com/watch?v=2No_CMrxBe8

15.  https://www.youtube.com/watch?v=aaXk23JHFck

16.  http://158.108.22.9/suchai/02731141/hmath2.pdf

17.  http://www.sfu.ca/~rpyke/History.pdf

18.  http://users.metu.edu.tr/serge/courses/303-2015/Book-essentials-A4.pdf

19.  http://publish.uwo.ca/~csmeenk2/files/HoPHandbookWeb.pdf

20.  https://openlibrary.org/books/OL5940259M/A_Short_History_of_Chemistry

21.  http://www.f.waseda.jp/sidoli/STS_Intro_09.pdf

22.  https://www.princeton.edu/~hos/mike/articles/hcht.pdf

23.https://doc.lagout.org/science/0_Computer%20Science/0_Computer%20History/The%20First%20Computers%20-%20History%20and%20Architectures.pdf

24.  http://www.cs.virginia.edu/~robins/The_Origins_of_Computing.pdf

25.  http://williams.comp.ncat.edu/COMP375/ComputerHistory.pdf

 

Dată: 31.07.2019