Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

            Identificarea unor teme practice pentru stimularea gândirii elevilor

1. Introducere

Pentru stimularea gândirii elevilor recomandăm, cel puțin, investigarea unor teme care să acopere următoarele abordări:

-          gândirea combinatorie elementară

-          gândirea binară

-          gândirea selectivă

-          gândirea prin metafore

-          gândirea prin modele

-          gândirea triadică

-          gândirea topologică

-          gândirea energetic-entropică

-          gândirea ipotetică și combinatorie

-          gândirea infinității

-          gândirea computațională etc.

2. Proiecte pentru stimularea gândirii

Sugerăm utilizarea următoarelor instrumente/probleme/jocuiri etc.

1. Colorarea unei hărți. Care este numărul minim de culori cu care se poate colora harta astfel încăt oricare două țîri vecine să fie aibă culori diferite?

2. Trusa Dienes si jocuri pentru construirea multimilor

3. Jocuri pentru ordonarea obiectelor in funcíe de un anumit criteriu. Orinea poate fi crescatoare, descrescatoare, dar si topologica (numerele pare la ]nceput, cele impare apoi; etc.)

4. Jocuri pentru cautarea unui obiect (dintr-un sir, dintr-un table, dintr-un desen)

5. Clasificarea obiectelor in functie de anumite atribute va promova gandirea binara, dar si raíonamente de tip cluster.

6. Jocuri de tip interviu pentru a stabili un clasament cu cei mai buni trei elevi. Relativ la un sir de numere se poate determina cel mai mare element, cel mai mic element.

7. Se pot considera numere care au anumite proprietati sau povesti asociate: numere din sirul Fibonacci, numarul de aur, numere perfecte etc.

In cadrul sesiunii online se promovează identificarea de noi exemple din fizică, chimie, chiar literatură unde apar structuri, metafore etc...

3. Teme de analizat:

A.     Ce cod este ascuns in strofa de mai jos?

Cu mâine zilele-ţi adaogi,
Cu ieri viaţa ta o scazi
Şi ai cu toate astea-n faţă
De-a pururi ziua cea de azi.
“ (Mihai Eminescu)

B.  Ce numar este ascuns de versurile:

Aşa e uşor a scrie orişicare

Un simbol creat din multe zecimale”.


            Bibliografie

1.      Solomon Marcus, Moduri de gîndire, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987

2.      Batanero Carmen, Godino Juan D., Navarro-Pelayo Virginia, Combinatorial Reasoning and its assessment, In From Gal, I. & Garfield, J. B. (editors).  The Assessment Challenge in Statistics Education.  IOS Press, 1997 (on behalf of the ISI).  Pages 239-252.

3.      Elbow P., The uses of binary thinking, https://pdfs.semanticscholar.org/3824/93ab7e5e0936023fe280cb448d0e4cc5224d.pdf

4.      Schwartztein J. Selective attention and learning, https://www.eeassoc.org/doc/paper/20140611_121013_SCHWARTZSTEIN.PDF

5.      Pugh S.L., Hicks J.W., Davis M., Venstra T., Bridging, A teacher’s guide to metaphorical thinking, 1992, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED341985.pdf

6.      Wang S., Wang H., Teaching and Learning Higher-Order Thinking, International Journal of Arts and Sciences, 2014 (http://universitypublications.net/ijas/0702/pdf/H4V240.pdf)

7.      ***, http://triadicthinking.com/

8.      Nesbit J., Topological Thinking: Digital Systems in Landscape Urbanism, 2016 (https://gispoint.de/fileadmin/user_upload/paper_gis_open/DLA_2016/537612004.pdf)

9.      Devlin K., Introduction to mathematical thinking, 2012, https://exact-sciences.tau.ac.il/sites/exactsci.tau.ac.il/files/media_server/Exact_Science/math/curso-Devlin.pdf

10.  ***, Developing Computational Thinking in Compulsory Education, JRC, 2016, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104188/jrc104188_computhinkreport.pdf