Probleme supuse dezbaterii:

1. Instrumente TIC în consiliere

 

A. Bazele de date sunt instrumente prin care se colectează şi organizează informaţii despre anumite subiecte pentru a facilita accesul persoanelor interesate. În consiliere, bazele de date se pot referi atât la unele generate de instituţii prin efort colectiv (ex. profile ocupaţionale), cât şi la cele create de consilieri individuali (ex. fişele beneficiarilor).

B. Instrumentele de procesare a informaţiei (audio, video, imagini, text) fac parte din programele cele mai întrebuinţate, atât de către utilizatori profesionali cât şi de cei cu scop recreativ. Ele permit crearea de noi conţinuturi sau rearanjarea unora deja existente.

C. Reţele de socializare online sunt aplicaţii care facilitează întâlnirea în spaţiul virtual a unor persoane care de obicei împărtăşesc interese comune.

D. Reţelele profesionale sunt o variantă particulară a reţelelor de socializare care se concentrează pe aspecte ce ţin de un anumit domeniu de activitate.

 

E. Instrumentele de promovare şi autopromovare au o valoare specială în cadrul activităţilor de consiliere de carieră întrucât prin intermediul lor consiliatul poate fi abilitat să-şi gestioneze relaţia cu potenţialii angajatori.

F. Instrumentele de comunicare, simple sau complexe, sincrone sau asincrone, gratuite sau plătite, sunt unele dintre cele mai apreciate facilităţi oferite de noile tehnologii.

G. Instrumentele de evaluare şi autoevaluare.

 

Resurse online:

a) https://www.isjbn.ro/sites/default/files/documente/2018-09/BAZA%20DE%20DATE%20NORMATIVA_Consiliere_2018.zip

b) Baze de date profesiograme, http://www.via-consiliere.ro/profesiograme.html

c) CAREER4U, https://ec.europa.eu/epale/ro/content/career4u-software-de-consiliere-si-orientare-cariera

d) Program informatizat de consilierea carierei, http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2001/08/Program-informatizat-de-consilierea-carierei.pdf

2. Sesiune deschisă folosind Forumul. https://proform.snsh.ro/

- Reţele de socializare online: Avantaje, dezavantaje

- Reţelele profesionale: Tehnici de relaționare

- Instrumentele de promovare şi autopromovare: Bloguri, puncte de vedere

- Instrumentele de comunicare

- Instrumentele de evaluare şi autoevaluare

- Resurse educaționale deschise în consiliere [3]

- Experiente naționale și internaționale

 

Imagini pentru Triple Helix open educational resources professional development 

[6]

 

Bibliografie

1. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED578303.pdf

2. Leading school-based coaching to evaluate Open Education Resources, https://research.acer.edu.au/digital_learning/12/

3. CAREER4U, https://ec.europa.eu/epale/ro/content/career4u-software-de-consiliere-si-orientare-cariera

4. Personalized Learning Impact Report Shows Students Continue to See Year-Over-Year Gains, https://www.prweb.com/releases/2016/09/prweb13660137.htm

5. SAMR model, Professional Development Goals: Rethinking the Roles of Educators to Support Digital-Age Learning Environments, https://sites.google.com/site/pusdtechplan/professional-development

6. http://www.eurodl.org/materials/contrib/2012/Ossiannilsson_Creelman.pdf