Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Proiecte interdisciplinare din domeniul STEM

            Una din căile de creștere a interesului elevului pentru propria-i dezvoltare profesională este aplicarea metodei de evaluare folosind proiecte interdisciplinare. O primă abordare este aceea de a lua în considerare educația STEM. STEM este un acronim care vine de la cuvintele englezeşti Science, Technology, Engineering şi Mathematics, care se traduc prin Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică. Mai degraba decat a preda aceste discipline separat si distinct, STEM le integreaza intr-o paradigma de invatare coerenta bazata pe aplicatii din lumea reala.

 

            Conform [2], "abordarea interdisciplinară pornește de la ideea că nici o disciplină de învățământ nu este un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline. De fapt interdisciplinaritatea crează o imagine integrată a lucrurilor, o imagine mai fină, dacât atunci când acestea sunt analizate separat."

            Comunitatea pedagogică a dezvoltat soluții metodologice moderne precum: abordarea multidisciplinară sau abordarea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea integrată, transdiplinaritatea sau abordarea inter-curriculară. Abordarea interdisciplinară nu elimină organizarea curriculumului pe discipline, dar este o abordare complementară.

            Rezolvarea problemelor poate fi considerată cea mai importantă forță motrice a integrării datorită finalității sale practice. Proiectele interdisciplinare asigură o integrare și mai puternică. Avantajele evaluării competențelor dobândite de elevi prin intermediul proiectelor interdisciplinare sunt majore [2]:

·         este promovată dezvoltarea generală a personalității prin valorificarea achizițiilor din diferite discipline de studiu prin integrarea cunoștințelor, abilităților, aptitudinilor și atitudinilor / valorilor;

·         este stimulată responsabilitatea elevilor, prin libertatea de a selecta teme și mijloace de realizare;

·         permite evaluarea elevilor în  timpul acțiunii / învățării;

·         permite elevului să concentreze pe identificarea / formularea problemelor și apoi rezolvarea lor;

·         permite contactul elevului cu situații de viață reală;

·         elevii trebuie să dețină cunoștințe practice, sociale, economice și să fie implicații în educația morală;

·         permite mutarea accentului de la "învățare" la "cunoaștere";

·         este promovată învățarea prin contact direct cu lucrurile (școala activă);

·         este încurajată autoevaluarea, gândirea, mai degrabă decât memorarea sau recunoașterea informațiilor;

·         evaluarea este interactivă; elevii sunt implicaí în înțelegerea evaluării.

            Conform [3], interdisciplinaritatea între chimie şi matematică, chimie şi fizică, chimie şi biologie, fizică şi matematică, se realizează în special în planul conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, demonstrație, experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit matematic.

            Interdisciplinaritatea Chimie-Matematică vizează aplicarea cunoştinţelor de matematică, de exemplu noţiuni ca:raportul, proporţia, proprietăţile proporţiei, şiruri de rapoarte, regula de trei simplă, procente. Acestea sunt utile pentru utilizarea practică a noţiunilor de chimie (masa atomică, masa molară, masa moleculară), a legilor de bază ale chimiei (legea conservării masei substanţelor, legea proporţiilor definite) şi a efectuării calculelor chimice (compoziţia procentuală, concentraţia soluţiilor, calcule pe baza formulelor şi a ecuaţiilor reacţiilor chimice). De asemenea, cunoştinţele matematice sunt indispensabile elevilor pentru studiul legilor gazelor, densităţii relative, legii echivalenţilor chimici şi pentru rezolvarea problemelor cu amestecuri de soluţii solide (aliaje), lichide sau gazoase [3].

            Fizica împrumută metodele şi limbajul astronomiei sau biologiei, chimiei, ştiintelor tehnice. Biologia, astronomia, chimia, ştiinţele tehnice oferă fizicii, în principal, obiectul cercetărilor.

            Exemple practice de probleme elementare cu specific interdisciplinar sunt prezentate în [3], în contextul proiectării curriculare pentru aria "Matematica și stiințele naturii".

La nivel european, platforma care promovează învățarea prin proiecte STEM este SCIENTIX [4] (http://www.scientix.eu/).

campanie online feb2019 4

            Lucrarea [1] descrie câteva proiecte STEM, ínregistrate pe platforma SCIENTIX, la care participă cadre didactice, specialițti în educație și companii specializate pentru implementarea unor soluții la probleme practice sau cu scop educațional. În plus, recomandăm referința [5] pentru a identifica proiectele STEM finanțate prin Fondul Ștințescu, Iași, începând cu anul 2015.

            Pregătirea elevilor prin prisma interdisciplinarității aduce roade nu numai în dezvoltarea profesională a acestora pentru calificări viitoare, dar și posibilitatea participării la concursuri interdisciplinare precum Olimpiada "Științe pentru juniori" [6], Olimpiada "Științele Pământului" [7], proiectul "Aurel Vlaicu" [8] și multe altele, pe care vă invităm să le descoperiți.

            Bibliografie

1. Irina Vasilescu, Proiecte interdisciplinare din domeniul STEM, CNIV 2017, pag. 174-179, online: http://c3.icvl.eu/papers2017/cniv/documente/pdf/sectiuneaC/sectiuneaC_lucrarea23.pdf (ultimul acces 9.03.2019)

2. Vasilica-Lenuța MIHAIL, Curriculum la Decizia Școlii prin prisma interdisciplinarități, Convorbiri didactice, 12, 2016, online: https://ccdtulcea.ro/wp/wp-content/uploads/revista/12/09.Mihail-Vasilica-Lenuta_Curriculum-la-Decizia-Scolii-prin-prisma-interdisciplinaritatii.pdf (ultimul acces 9.03.2019)

3. ***, Utilizarea matematicii în fizică, chimie, biologie şi în ştiinţele tehnice, EduȘcoala, online: https://eduscoala.ro/noutati/utilizarea-matematicii-in-fizica-chimie-biologie-si-in-stiintele-tehnice, 2018.

4. ***, http://www.scientix.eu/home

5. ***, https://iasi.stiintescu.ro/proiecte-finantate/

6, ***, https://www.isjolt.ro/olimpiada-interdisciplinara-stiinte-pentru-juniori/

7. ***, https://isj.vs.edu.ro/download/Stiintele_Pamantului_Subiect_Judeteana_2019.pdf

8. ***, Proiectul "Aurel Vlaicu", http://www.cngl.eu/proiectul-%E2%80%9Eaurel-vlaicu%E2%80%9D-131/